Finn viktig informasjon om:

 

Innføring av vegadresser - utkast til nummerering nr 6

Utkast til nummerering av 12 adresseparsellar vert med dette lagt ut på høyring.  

Utkast til nummerering av adresseeiningane som høyrer til følgjande adresseparsellar er no klar. Klikk på namnet så kjem det opp kart med nummer.

- Værøyhamnen (PDF, 572 kB)

- Stongfjordvegen (PDF, 3 MB)

- Småbakkane (PDF, 215 kB)

- Kleivabergvegen (PDF, 678 kB)

- Aluminiumsvegen (PDF, 191 kB)

- Loftheimsvegen (PDF, 342 kB)

- Ripeneset (PDF, 379 kB)

- Herlandsvegen/Hærlandsvegen (PDF, 2 MB)

- Hellersøyvegen/Hillersøyvegen (PDF, 2 MB)

- Dørhellevegen/Dorhellevegen (PDF, 203 kB)

- Follevågvegen/Folvågvegen (PDF, 858 kB)

- Vårneset (PDF, 421 kB)

 

Av karta går det fram kva nummer dei einskilde adresseeiningane vil få. Nummereringa er i samsvar med gjeldande standard. Dersom de har spørsmål, merknad eller de ser noko som er feil, ta kontakt med kommunen på tlf 57730700 eller på e-post: postmottak@askvoll.kommune.no.

Adressevedtaka med tilhøyrande vedlegg vert sendt ut 2-3 veker etter denne kunngjeringa.