Finn viktig informasjon om:

 

Innføring av vegadresser - utkast til nummerering nr 4

Bringebærstien.png

Forslag til nummerering av 11 nye adresseparsellar er no klar og vert lagt ut på høyring.

 

 

Utkast tilnummerering av adresseeiningane som høyrer til følgjande adresseparsellar er no klar. Klikk på vegnamnet så kjem det opp kart med nummer:

- Neset (PDF, 107 kB)

- Stavenesvegen (kart 1-2) (PDF, 780 kB)

- Stavenesvegen (kart 3-4) (PDF, 554 kB)

- Stavenesvegen (kart 5-6) (PDF, 602 kB)

- Stavenesvegen (kart 7-8) (PDF, 501 kB)

- Stavenesevegen (kart 9-10) (PDF, 578 kB)

- Øvregata (PDF, 264 kB)

- Ålahøgda (PDF, 103 kB)

- Kvammen (PDF, 483 kB)

- Brekka (PDF, 2 MB)

- Lauvvikvegen (PDF, 323 kB)

- Leknesvegen (PDF, 2 MB)

- Prestemarka (PDF, 664 kB)

- Gjørøyna (PDF, 226 kB)

- Rivedalsvegen (PDF, 967 kB)

 

Av karta går det fram kva nummer dei einskilde adresseeiningane vil få. Nummereringa er i samsvar med gjeldande standard. Dersom de har spørsmål eller merknad kan de ta kontakt med kommunen på tlf 577 30700 eller på e-post postmottak@askvoll.kommune.no.

Adressevedtaka med tilhøyrande vedlegg vert sendt ut 2-3 veker etter denne kunngjeringa.

Etter kvart som kommunen er klar med nummereringa av resterande parsellar, vert utkasta for desse presentert på kommuen si heimeside.