Finn viktig informasjon om:

 

Innføring av vegadresser - utkast til nummerering nr 3.

Forslag til nummerering for 4 nye adresseparsellar er no klar og vert lagt ut på høyring.  

Utkast til nummerering av følgjande adresseparsellar er no klar. Klikk på vegnamnet så kjem det opp kart med nummer.  

- Røyset (PDF, 136 kB)

- Olsetvegen (PDF, 701 kB)

- Nedre Olset (PDF, 395 kB)

- Nordsjøvegen (Værlandet) (PDF, 2 MB)

- Nordsjøvegen (Melvær) (PDF, 182 kB)

- Nordsjøvegen (Bulandet) (PDF, 904 kB)

 

Av karta går det fram kva nummer dei einskilde adresseeiningane vil få. Nummereringa er i samsvar med gjeldande standard. Dersom de har spørsmål eller merknad kan de ta kontakt med kommunen på tlf 577 30700 eller på e-post postmottak@askvoll.kommune.no.

Adressevedtaka med tilhøyrande vedlegg vert sendt ut 2-3 veker etter denne kunngjeringa.

Etter kvart som kommunen er klar med nummereringa av resterande parsellar, vert utkasta for desse presentert på kommuen si heimeside.