Finn viktig informasjon om:

 

Innføring av vegadresser - utkast til numerering nr 2

Arbeidet med tildeling av vegadresser til adresseeiningane i kommunen fortsetter.  

Utkast til nummerering for følgjande adresseparsellar er no klar:

- Vindheimsvegen (PDF, 495 kB) 

- Kongshaugen (PDF, 334 kB)

- Anders Askevolds veg (PDF, 818 kB)

- Torvberget (PDF, 129 kB)

- Vilnesvegen (PDF, 267 kB)

- Håkon jarls veg (PDF, 187 kB)

- Trollefossvegen (PDF, 333 kB)

- Skorvemarka (PDF, 288 kB)

- Flokeneset (PDF, 554 kB)

Av karta går det fram kva for nummer dei einskilde adresseeiningane vil få. Nummereringa er i samsvar med gjeldande standard. Dersom det er spørsmål eller merknad kan de ta kontakt med kommunen på telefon 57 73 07 00 eller e-post postmottak@askvoll.kommune.no

Adressevedtaka og tilhøyrande vedlegg vert sendt ut 2-3 veker etter denne kunngjeringa.

Etter kvart som kommunen er klar for utsending av adressevedtak for resterande adresseparsellar, vert utkasta for desse på førehand presentert på kommunen si heimeside og på rådhuset.