Finn viktig informasjon om:

 

Bestilling av adressenummerskilt

 

Alle i kommunen har no fått tildelt vegadresse og husnummer. Dei som ynskjer det kan bestille nummerskilt til huset innan 1. april

Askvoll kommune tilbyr å skaffa adressenummerskilt med den kvalitet som er fastsett i forskrift for slike skilt.

Prisen kr 270,- per skilt er lik for alle ubunde av tal siffer på skiltet. Dersom nokon ynskjer skiltet tilsendt, kjem frakt i tillegg til prisen.

Skilta kan hentast på rådhuset når ein får melding om at skilta er komne.

Bestilling av skilt kan skje på e-post til postmottak@askvoll.kommune.no eller vanleg post med skjema som ein fekk i adressetildelingsbrev.

Fristen for bestilling er 1. april.

Ein kan óg bestille skilt hjå Askvoll Skiltgravering.

Liss Lien

Bygg- og eigedomssjef
Telefon : 57730733
E-post : Send e-post