Finn viktig informasjon om:

 

Adressenamnvedtak

Skiltstolpe i Bulandet, stadnamn og "aktivitetar". - Klikk for stort bilete

Formannskapet i Askvoll kommune har 30.05.16 og 29.06.16 vedteke namn og skrivemåte for namna på adresseparsellane i kommunen (lagt ut på høyring 02.04.2016)

 

Dokumenta i saka er tilgjengeleg på kommunen si heimeside og på rådhuset i kommunen. Vedtekne namn går fram av oppdatert adresseplan.

Liste med vedtekne adressenamn (DOCX, 18 kB)

Adresseplan for Askvoll kommune 30.05.2016 (PDF, 18 MB)

Holmedal kart 2 (PDF, 443 kB)

Kvammen kart 3 (PDF, 350 kB)

Stongfjorden kart 4 (PDF, 429 kB)

Askvoll sentrum kart 5 (PDF, 914 kB)

Herland kart 6 (PDF, 561 kB)

Det er ingen klagerett på namnevalet. Men for vedteken skrivemåte av namn er det klagerett i medhald av stadnamnlova § 10 for dei som er gjeven klagerett, jf. § 5 i lova. Klagefrist er 3 veker frå kunngjeringsdato, som var 9.juli 2016.

Eventuell klage skal stilast til Klagenemnda for stadnamnsaker, Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo og sendast til Askvoll kommune.

Adresseansvarleg i kommunen kan yta hjelp i høve desse reglane.