Finn viktig informasjon om:

 

Bulandet barnehage

 

Bulandet barnehage er ein ein-avdelings barnehage godkjend med 18 plassar for barn i alderen 1 - 6 år.

Barnehagen er samlokalisert med den nye delen av Bulandet skule på Halsøy og vart teken i bruk i 2003.

 

Barnehagen er open måndag - fredag kl. 07.35 - 16.35 i 47 veker i året (stengt i romjula, yrkedagane i påskeveka og 3 veker om sommaren).

Anne Irene Fedøy

styrar
Telefon : 57732177
Mobil : 99025415
E-post : Send e-post