Samfunnsdelen

Kommuneplanen gjev overordna føringar for korleis Askvoll kommune skal utvikle seg i åra som kjem.

Plandokument samfunnsdelen

Her kan du laste ned plandokumenta:

Samfunnsdelen skal svare på desse spørsmåla:

  • Kor er vi? - Status og utfordringar framover
  • Kor skal vi? - Visjon og mål
  • Korleis skal vi kome dit? - Strategiar og tiltak