Prisar for kommunale tenester

Her finn du oversikt over kommunale avgifter og gebyr for våre tenester og tilbod. 

 

 

 

 

 

 

 


Prisbok

Prisar for kommunale tenester finn du samla i dokumentet "Kommunale avgifter og gebyr", som du kan laste ned her:

Informasjon om utsending av fakturaer og innsyn i eigne fakturaer

Du kan som innbyggjar enkelt få innsyn i eigne fakturaer, og sjå ubetale fakturaer og fakturahistorikk. Om du treng betalingsutsetting, kan du òg søkje om det i fakturainnsynsløysinga.

Askvoll kommune
Rådhuset
E-post
Telefon 57 73 07 00