Prisar og gebyr

Her finn du oversikt over kommunale avgifter og gebyr for våre tenester og tilbod. 

Gebyr for handsaming av plan- og byggesaker

Vatn og avlaup

 

Renovasjon og slam

 

Feiing og tilsyn: betalingssatsar

 

Brøyting av private vegar: abonnementsgebyr