OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Skogbruk

Ønsker du å investere i skogen din, kan du bruke skogfondet ditt og tilskotsordningar.

Tilskot i skogbruket skal stimulere til auka verdiskapning, berekraftig utnytting av skogressursane og bevaring og utvikling av miljøverdiar i skog.

Investeringsordningar for skogbruket

Tilskotssatsar

Kommunen skal fastsette overordna retningsliner for bruk av tilskotsmidlar/ prioritering av tilskotssøknader. Tilskotssummane vert i hovudsak nytta til skogkultur, skogsvegar og drift med til dømes taubaner. 

Tilskotsordningane omfattar (som hovudregel) alle skogeigedomar med meir enn 10 dekar produktiv skog. 

Retningsliner for nærings- og miljøtiltak i skogbruket  (NMSK) for Askvoll, Fjaler og Hyllestad (PDF, 2 MB)

Slik søker du

Søknadskjema - Landbruksdirektoratet
  

Røiseths Legat

Kommunalt legat for fremjing av skogplanting i Askvoll


Lover og reglar som gjeld denne tenesta

Forskrift om tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
 
Forskrift om berekraftig skogbruk

Kenneth Aaland
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon +47 57 73 07 29
Til toppen