OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Omdisponering og deling etter jordlova

Deling av landbrukseigendom

Har du planer om å dele ein landbrukseigedom, til dømes dele frå ei tomt, må du ha med samtykke frå landbruksmyndigheitene.

Søknad om løyve til deling av landbrukseigedomar skal sendast til kommunen der eigedomen ligg. Kommunen avgjer søknaden.  Vedtaket kan påklagast til Statsforvaltaren.

Skjema - Søk om deling

Omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skjer ved at kommunen vedtar etter plan- og bygningsloven at arealet skal brukast til andre formål enn landbruk. Enkeltpersoner kan også søke om å bruke heile eller deler av eigedomen til noke anna enn landbruksproduksjon. 

Korleis søker eg om omdisponering?

Søknader om omdisponering sendast på e-post eller som brev til kommunen.

Johannes Folkestad
Landbrukssjef
E-post
Telefon +47 57 73 07 37
Til toppen