Du ser her ei liste over alle møta det er sendt innkalling til, ordna etter utval og vekenummer. Merk at det kan vere møte som er planlagde, utan at det er sendt innkalling. I slike høve er det ikkje sikkert møtet viser på møteplanen. Ved å klikke på eit vekenummer, får du ei liste over alle møta i den veka, og ved å klikke på eit møte får du meir informasjon om møtet.
Clear

  Kontaktinformasjon om tenesta

  Askvoll kommune, Sentraladministrasjon
  Rådhuset
  6980 Askvoll

  Telefon: 57730700
  Bustad og eigedom
  Diverse
  For folkevalde
  Helse, omsorg og sosial
  Kultur, idrett og ungdom
  Landbruk
  Ledige stillingar
  Næring
  Servering og skjenking
  Skattar og avgifter
  Skule og barnehage
  Teknisk drift / Brannvern