Du ser her ei liste over alle møta det er sendt innkalling til, ordna etter utval og vekenummer. Merk at det kan vere møte som er planlagde, utan at det er sendt innkalling. I slike høve er det ikkje sikkert møtet viser på møteplanen. Ved å klikke på eit vekenummer, får du ei liste over alle møta i den veka, og ved å klikke på eit møte får du meir informasjon om møtet.

Kontaktinformasjon om tenesta

Askvoll kommune, Sentraladministrasjon
Rådhuset
6980 Askvoll

Telefon: 57730700

Meir informasjon om tenesta

Bustad og eigedom
Diverse
Eigedomsskatt
For folkevalde
Helse, omsorg og sosial
Kultur, idrett og ungdom
Landbruk
Ledige stillingar
Næring
Servering og skjenking
Skule og barnehage
Teknisk drift / Brannvern