Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

For testing kontakt legekontoret på tlf. 57 73 46 00 måndag til fredag før kl. 11.00 

Her kan du lese status på vaksinering i Askvoll kommune

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Mi side

Mi side er din personlege side for dine offentlege tenester.


Innlogging

For å logge inn på Mi side så treng du elektronisk ID, som t.d. BankID, Buypass ID, m.m.

Logg inn på Mi side


Om Mi side

På Mi side har du som innbyggjar tilgang til din profil, digital post til og frå kommunen, du kan sjå informasjon om eigendommer du eig, og gå vidare til ein rekkje nasjonale tenester frå til dømes Skatteetaten, NAV og Statens Vegvesen.

Du får tilgang til relevant informasjon for deg frå alle kommunar du har eit forhold til (t.d. den kommunen du bur i og den kommunen du har ein fritidsbustad).

Mi side er under stadig utvikling, og målet er at alle offentlege tenester som er relevante for deg, skal finnast her.