Velkommen til sjølvbeteningsløysinga

Elektroniske skjema

Elektroniske skjema kan du fylle ut på skjerm og sende inn direkte. Ved å logge deg inn kan du oppretta din eigen brukarprofil i portalen. Dette gjev deg mellom anna tilgang til å mellomlagra skjemaene dine før du sender dei inn til oss.
 

I tillegg får du ei oversikt over dei skjema du har sendt inn, med referansenummer som du kan oppgje i kontakt med kommunen.


I personvernerklæringa finn du informasjon om korleis vi handterer innsende skjema og anna informasjon me registrerer om deg.


Papirskjema

Papirskjema (PDF) fyller du ut og sender til oss per post til:

Askvoll kommune, Pb. 174, 6988 ASKVOLL
 

Får du ikkje opna skjema? > Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider.

 

Bustad og eigedom
Diverse
For folkevalde
Helse, omsorg og sosial
Kultur, idrett og ungdom
Landbruk
Ledige stillingar
Næring
Servering og skjenking
Skattar og avgifter
Skule og barnehage
Teknisk drift / Brannvern