Velkommen til sjølvbeteningsløysinga

Kvifor logge inn når du nyttar elektroniske skjema?

Ikkje alle elektroniske skjema krev innlogging for å fylle det ut. Men for å kunne mellomlagre eit skjema for innsending, eller få tilgang til logg over tidlegare innsendte skjema med referansenummer, må du logge inn. Du vil òg få førehandsutfylt registrerte brukaropplysningar i dei ulike skjema du nyttar.

Du kan velje om du vil logge deg inn med ID-porten, eller e-post innlogging.

I personvernerklæringa finn du informasjon om korleis vi handterer innsende skjema og anna informasjon vi registrerer om deg.


Papirskjema

Papirskjema (PDF) fyller du ut og sender til oss per post til: Askvoll kommune, Pb. 174, 6988 ASKVOLL

Får du ikkje opna skjema? Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider.

Bustad og eigedom
Diverse
For folkevalde
Helse, omsorg og sosial
Kultur, idrett og ungdom
Landbruk
Ledige stillingar
Næring
Servering og skjenking
Skattar og avgifter
Skule og barnehage
Teknisk drift / Brannvern
Tilsette i Askvoll kommune