Velkommen til søknadssenteret

Kvifor logge inn når du nyttar elektroniske skjema?

Ikkje alle elektroniske skjema krev innlogging for å fylle det ut. Men for å kunne mellomlagre eit skjema for innsending, eller få tilgang til logg over tidlegare innsendte skjema med referansenummer, må du logge inn. Du vil òg få førehandsutfylt registrerte brukaropplysningar i dei ulike skjema du nyttar.

Du kan velje om du vil logge deg inn med ID-porten, eller e-post innlogging.

I personvernerklæringa finn du informasjon om korleis vi handterer innsende skjema og anna informasjon vi registrerer om deg.


Papirskjema

Papirskjema (PDF) fyller du ut og sender til oss per post til: Askvoll kommune, Pb. 174, 6988 ASKVOLL

Får du ikkje opna skjema? Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider.