Velkommen til søknadssenteret

Kvifor logge inn når du nyttar elektroniske skjema?

Ikkje alle elektroniske skjema krev innlogging for å fylle det ut. Men for å kunne mellomlagre eit skjema for innsending, eller få tilgang til logg over tidlegare innsendte skjema med referansenummer, må du logge inn. Du vil òg få førehandsutfylt registrerte brukaropplysningar i dei ulike skjema du nyttar.

Du kan velje om du vil logge deg inn med ID-porten, eller e-post innlogging.

I personvernerklæringa finn du informasjon om korleis vi handterer innsende skjema og anna informasjon vi registrerer om deg.


Papirskjema

Papirskjema (PDF) fyller du ut og sender til oss per post til: Askvoll kommune, Pb. 174, 6988 ASKVOLL

Får du ikkje opna skjema? Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider.

Alkohol og servering
Avfall, veg, vatn og avlaup
Barnehage, skule, SFO og opplæring
Brannvern og feiing
Bustad og eigedom
Diverse
For folkevalde
For tilsette
Helse, omsorg og sosial
Kultur, idrett og fritid
Landbruk
Ledige stillingar
Næring, landbruk og skatt
Næring, landbruk og skatt > Skattar og avgifter