Nytt kommunestyre er konstituert

Klikk for stort bilete  

Onsdag 2.oktober vart det nye kommunestyret for perioden 2019-2023 konstituert. I møtet vart formannskapet vald, og Ole André Klausen (H) og Gunnar Osland (V) vart vald som høvesvis ordførar og varaordførar.

Namn til kommunestyrerepresentantane finn du under bileta av formannskapet og komitéane. Du kan trykke på bileta for å få dei større.

Alle bileta er teke av Steinars Foto & Repro.
 

Klikk for stort bilete

 Formannskapet 2019-2023

Frå venstre: Anja Grov Johnsen (H), Åse Karin Helle Loftheim (H), Terje Bjaanes (A), ordførar Ole André Klausen, Kristin Rivedal Yndestad (SP), Kjell Kristian Carlsen (SP), varaordførar Gunnar Osland (V)
 

Kommunestyrekomitéar

I tillegg vart kommunestyrekomitéane valde.

 

Klikk for stort bilete  

 Komité for næring, miljø og teknikk
Frå venstre: Jan-Arne Lilletofte (H - vara for Ruben Fedøy (H)), Frank Hatlø (H), Alice Hestad Vie (SV), leiar Kjell Kristian Carlsen (SP), nestleiar Arnt Henning Blom (V), Aud Kari Steinsland (A), Tormod Selvik (SP).  


 

Klikk for stort bilete  
Komité for oppvekst og kultur 
Frå venstre: Anja Grov Johnsen (H), nestleiar Åse Karin Helle Loftheim (H), Leiar Bjørn Arne Mjåseth (V), Gunnar Osland (V), Terje Bjaanes (A), Lars-Jørgen Leknes (SP), Magne Vårdal (SP).


 

Klikk for stort bilete  
Komité for helse og omsorg 
Frå venstre: nestleiar Marit Klausen (H), Kristin Rivedal Yndestad (SP), Leiar Gaute Losnegård (SV), Frank Ask (SP), Linda Ness Rotihaug (V).


Her finn du valresultatet for kommunestyrevalet 2019:

Kontakt

Ole André Klausen

Ordførar
Telefon : 57 73 07 02
Mobil : 48 03 72 85
E-post : Send e-post

 

Gunnar Osland

Varaordførar
Mobil : 91 62 46 34
E-post : Send e-post