Finn viktig informasjon om:

 

Valresultat for Askvoll kommune - 2019

Resultatet frå kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 i Askvoll kommune er klar. 

Mandatfordeling og kandidatkåring

Av 2386 røysteføre var det 1616 veljarar som har røysta ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 (67,73 %). 472 veljarar har røysta på førehand.

Askvoll kommunestyre består av 21 representantar og desse kandidatar har vorte valde inn:

Arbeidarpartiet:

2 representantar (endring -1)

 1. Terje Bjaanes
 2. Aud Kari Steinsland

Høgre:

7 representantar (endring -1)

 1. Ole André Klausen
 2. Åse Karin Helle Loftheim
 3. Frank Hatlø
 4. Anja Grov Johnsen
 5. Marit Klausen
 6. Ruben Fedøy
 7. Arild Herland

Senterpartiet:

6 representantar (endring +2)

 1. Kristin Rivedal Yndestad
 2. Frank Ask
 3. Lars-Jørgen Leknes
 4. Kjell Kristian Carlsen
 5. Tormod Selvik
 6. Magne Vårdal

SV - Sosialistisk Venstreparti:

2 representantar (endring +1)

 1. Alice Hestad Vie
 2. Gaute Losnegård

Venstre:

4 representantar (endring -1)

 1. Gunnar Osland
 2. Bjørn Arne Mjåseth
 3. Linda Ness Rotihaug
 4. Arnt Henning Blom

Onsdag 2.oktober er det konstituerande møte i det nye kommunestyret, der formannskap, ordførar og varaordførar vert valde.
 

Her finn du Askvoll valstyre sine valprotokollar:

 

På Valdirektoratet sine nettsider finn du valresultata:

 

 

 

Ole André Klausen

Ordførar
Telefon : 57730702
Mobil : 48037285
E-post : Send e-post