Finn viktig informasjon om:

 

Nytt kommunestyre er konstituert

Medlemmer kommunestyre 2019-2023 - bilde - Klikk for stort bileteKommunestyre 2019-2023 (konstituering) Steinar Bauge
Onsdag 2.oktober 2019 vart det nye kommunestyret for perioden 2019-2023 konstituert. 
   

I møtet vart formannskapet vald, og Ole André Klausen (H) og Gunnar Osland (V) vart vald som høvesvis ordførar og varaordførar.

Namn til kommunestyrerepresentantane finn du under bileta av formannskapet og komitéane. Du kan trykke på bileta for å få dei større.

Alle bileta er teke av Steinars Foto & Repro.
 

Formannskapet 2019-2023 - bilde - Klikk for stort bileteFormannskapet 2019-2023 Steinar Bauge  

 Formannskapet 2019-2023

Frå venstre: Anja Grov Johnsen (H), Åse Karin Helle Loftheim (H), Terje Bjaanes (A), ordførar Ole André Klausen, Kristin Rivedal Yndestad (SP), Kjell Kristian Carlsen (SP), varaordførar Gunnar Osland (V)
 

Kommunestyrekomitéar

I tillegg vart kommunestyrekomitéane valde.

 

Komité for næring, miljø og teknikk 2019-2023 - bilde - Klikk for stort bileteKomité for næring, miljø og teknikk Steinar Bauge    

 Komité for næring, miljø og teknikk
Frå venstre: Jan-Arne Lilletofte (H - vara for Ruben Fedøy (H)), Frank Hatlø (H), Alice Hestad Vie (SV), leiar Kjell Kristian Carlsen (SP), nestleiar Arnt Henning Blom (V), Aud Kari Steinsland (A), Tormod Selvik (SP).  


 

Komité for oppvekst og kultur 2019-2023 - bilde - Klikk for stort bileteKomité for oppvekst og kultur Steinar Bauge    
Komité for oppvekst og kultur 
Frå venstre: Anja Grov Johnsen (H), nestleiar Åse Karin Helle Loftheim (H), Leiar Bjørn Arne Mjåseth (V), Gunnar Osland (V), Terje Bjaanes (A), Lars-Jørgen Leknes (SP), Magne Vårdal (SP).


 

Komité for helse og omsorg 2019-2023 - bilde - Klikk for stort bileteKomité for helse og omsorg Steinar Bauge    
Komité for helse og omsorg 
Frå venstre: nestleiar Marit Klausen (H), Kristin Rivedal Yndestad (SP), Leiar Gaute Losnegård (SV), Frank Ask (SP), Linda Ness Rotihaug (V).


Her finn du valresultatet for kommunestyrevalet 2019:

Ole André Klausen

Ordførar
Telefon : 57730702
Mobil : 48037285
E-post : Send e-post

 

Gunnar Osland

Varaordførar
Mobil : 91624634
E-post : Send e-post