Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Kommunereforma

Kommunereforma skal legge til rette for at fleire kommunar sår seg saman til større og meir robuste kommunar. Færre og større kommunar skal gje betre kapasitet til å vareta og vidareutvikle lovpålagte oppgåver, gje betre mulegheiter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt vareta viktige frivillige oppgåver.   

Følg saka om kommunreforma i Innsyn:

Publisert av Jeroen van Gangelen. Sist endra 22.07.2016

Askvoll kommunestyre gjorde i møte den 29.juni vedtak om at Askvoll kommune skal fortsetje som eigen kommune

1260 innbyggjarar i Askvoll kommune har røysta ved den rådgjevande folkerøystinga om kommunereforma måndag 4.april

Askvoll ungdomsråd har laga film for å oppmode alle frå 16 år og eldre til å nytte seg av røysteretten sin ved folkerøystinga

Måndag 4.april kan du gjennom ei rådgjevande folkerøysting gje din røyst til kva kommunar du ønskjer Askvoll skal slå seg saman med i framtida, eller om Askvoll skal halde fram som eigen kommune

 

Opinion as gjennomførte i perioden 15. – 28. oktober 2015 kvantitativ telefonundersøking der 3 768 innbyggar over 18 år svarte på undersøkinga. I Askvoll kommune vart 297 personar intervjua 

I mai og oktober 2015 inviterte i Askvoll kommune til informasjonsmøte om kommunereforma  

Dei ulike alternativa til nye kommunar er bygde på vedtekne intensjonsavtalar i kommunestyra 

Kontakt

Ole André Klausen

Ordførar
Telefon : 57 73 07 02
Mobil : 48 03 72 85
E-post : Send e-post

 

Håkon Loftheim

Rådmann
Telefon : 57 73 07 03
Mobil : 913 89 474
E-post : Send e-post