Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Høyring - namnesak 2017/494 Gjervika/Gjervik/Gjerdvik

Kveldssol over Atløy, vinteren 2008. - Klikk for stort bilete

Kartverket har etter § 5 i lov om stadnamn oppretta namnesak for 5 stadnamn i Askvoll kommune og ber kommunen legge saka ut på høyring. Høyringsfrist er 3. januar 2018. 

Namnesaka vert reist for å avklart rett skrivemåte i offentleg bruk. Saka gjeld fylgjande namn:

  •  Gjerdvika/Gjervik/Gjerdvik (gard 45)
  •  Gjervik (bruk 45/1, 2, 3, 4, 5 og 6)
  •  Gjerdvika ferjekai/Gjervik ferjekai (ferjekai)
  •  Gjerdvika/Gjervika (vik i sjø)
  •  Gjerdevikskjeret/Gjerdvikskjeret (skjær i sjø)

Les brevet frå Kartverket her (PDF, 386 kB)

Eigarar og festarar har rett til å uttale seg om gardsnamn og bruksnamn, og lokale organisasjonar har rett til å uttale seg om skrivemåten av namn som dei har særleg tilknytning til. Dei som har bruksnamn som inneheld gardsnamnet vert tilskrivne.

Kommunen hentar inn og samordnar innspel i saka og sender dette til Stadnamntenesta på Vestlandet. Stadnamntenesta gjev tilråding til Kartverket som har vedtaksmynde. Frist for å kome med innspel i saka er sett til 3. januar 2018.

Innspel kan sendast til: Askvoll kommune, Pb 174, 6988 ASKVOLL eller på e-post til postmottak@askvoll.kommune.no