Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Detaljregulering for næringsområde ved Nikøy – offentleg ettersyn

Klikk for stort bileteFramlegg til detaljregulering for næringsområde ved Nikøy i Bulandet er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 08.05.20 - 19.06.20.

I samsvar med plan- og bygningslova §12-10 vedtok formannskapet i møte 04.05.20, sak FOR 058/20, å legge framlegg til detaljregulering for næringsområde ved Nikøy ut til offentleg ettersyn.

Sjå vedtaket til formannskapet.

 

Føremålet med planarbeidet er å legge betre til rette for eksisterande nærings- og industriverksemder på staden, sikre eksisterande fiskerihamn og legge til rette for vidareutvikling for framtidig næring innanfor området.

 

Planframlegget er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 08.05.20 - 19.06.20.

Innspel må vere kommunen i hende seinast 19.06.20.

Slik sender du innspel:

 

Sjå framlegget til reguleringsplan:

Plankart (PDF, 780 kB)

Reguleringsføresegner (PDF, 848 kB)

Planomtale (PDF, 4 MB)

Vedlegg 1 ROS-analyse (PDF, 310 kB)

Vedlegg 2 KU naturmangfald (PDF, 5 MB)

Vedlegg 3 Risikovurdering av sediment (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4 Vurdering av grunnforhold ved fyllingar i sjø (PDF, 6 MB)

Vedlegg 5 Illustrasjon plankart (PDF, 782 kB)

 

Sjå fleire dokument i saka

Kontakt

Kjersti Sande Tveit

Plan- og miljøvernleiar
Telefon : 57 73 07 08
E-post : Send e-post