Kunngjeringar

Klikk for stort bileteSaker som Askvoll kommune sender ut til offentleg høyring, kunngjeringar om forvaltningsvedtak og anbodskonkurranser vert lagt ut her. 

Publisert 29.07.2019

Svanøy Havbruk AS og Falk og Magnar Vilnes ANS søkjer om løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure i Garvika på Atløy. Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 29.07.19-02.09.19.

Publisert 19.02.2018

Utkast til nummerering av dei siste 4 adresseparsellane vert med dette lagt ut på høyring 

Publisert 27.11.2017
Kveldssol over Atløy, vinteren 2008.

Kartverket har etter § 5 i lov om stadnamn oppretta namnesak for 5 stadnamn i Askvoll kommune og ber kommunen legge saka ut på høyring. Høyringsfrist er 3. januar 2018. 

Publisert 28.09.2017

Kartverket har klaga på skrivemåten til nokre av vegnamna som kommunen vedtok i sak FOR 082/16 og som vart kunngjort 09.07.2016.  

Publisert 24.08.2015
Askvoll sentrum sommaren 2012.

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-15 vedtok kommunestyret i møte den 14. oktober 2015 arealdelen av kommuneplanen

Fann du det du leitte etter?