Kunngjeringar

Saker som Askvoll kommune sender ut til offentleg høyring, kunngjeringar om forvaltningsvedtak og anbodskonkurranser vert lagt ut her. 

Publisert av Jeroen van Gangelen. Sist endra 05.02.2015
Publisert 19.06.2019
Detaljregulering for del av gnr. 109 bnr. 8 Nærheim - utsnitt plankart vedteken plan

Kommunestyret har vedteke detaljregulering for gnr. 109 bnr. 8 Nærheim i Nærvika i Førdefjorden.

Publisert 19.02.2018
Bringebærstien.png

Utkast til nummerering av dei siste 4 adresseparsellane vert med dette lagt ut på høyring 

Publisert 27.11.2017
Kveldsol over Atløy

Kartverket har etter § 5 i lov om stadnamn oppretta namnesak for 5 stadnamn i Askvoll kommune og ber kommunen legge saka ut på høyring. Høyringsfrist er 3. januar 2018. 

Publisert 28.09.2017
Øyra

Kartverket har klaga på skrivemåten til nokre av vegnamna som kommunen vedtok i sak FOR 082/16 og som vart kunngjort 09.07.2016.  

Publisert 24.08.2015
Askvoll sentrum sommaren 2012

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-15 vedtok kommunestyret i møte den 14. oktober 2015 arealdelen av kommuneplanen

Fann du det du leitte etter?