For folkevalde

Her finn du informasjon for folkevalde, som t.d. lokale reglement og retningsliner, lenker til lover og aktuelle heimesider og skjema for bruk til krav om tapt arbeidsforteneste og refusjon av reiseutgifter

Kontakt

Ole André Klausen

Ordførar
Telefon : 57 73 07 02
Mobil : 48 03 72 85
E-post : Send e-post