Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

For testing kontakt legekontoret på tlf. 57 73 46 00 måndag til fredag før kl. 11.00 

Her kan du lese status på vaksinering i Askvoll kommune

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

For folkevalde

Her finn du informasjon for folkevalde, som t.d. lokale reglement og retningsliner, lenker til lover og aktuelle heimesider og skjema for bruk til krav om tapt arbeidsforteneste og refusjon av reiseutgifter

 

Møteportalen 

I Møteportalen finn du innkallingar, sakspapir og protokollar til politiske møte. Du kan fremje forslag og finne kontaktinformasjon til politikarar.
For å komme inn i møteportalen, må du vere registrert folkevald og/eller har fått tilgang frå møtesekretær. Du loggar deg på via ID-porten/MinID. 

Diverse reglement for politiske utval

Godtgjersle

Styre, råd og utval i Askvoll kommune