Omval Østfold fylkesting 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet har fatta vedtak om at fylkestingsvalet i Moss kommune er ugyldig og at det vert omval i Moss kommune.

Det er mogleg å førehandsrøyste til fylkestingsvalet i alle kommunar i Noreg, inkludert Askvoll, mellom 13. og 24. november 2023 om du står i manntalet i Moss kommune.

Førehandsrøysting på rådhuset

For å førehandsrøyste på rådhuset i Askvoll må du avtale tidspunkt for røysting.  Kontakt Helene Norstrand eller Sarah Loftheim for å avtale tidspunkt (sjå kontaktinformasjon under).

Vi må ha inn røystar seinast 24. november klokka 13.30 for å få levert det på posten tidsnok og sikre at dei kjem fram til rett tid.

Ambulerande røysting

Om du ikkje har høve til å røyste på rådhuset kan du søkje om å røyste der du oppheld deg. Frist for å søkje om dette er 22. november klokka 12.

Kontakt Helene Norstrand eller Sarah Loftheim for å avtale tidspunkt.

Helene Norstrand
Rådgjevar
E-post
Telefon 57 73 07 11
Sarah Louise Loftheim
Arkiv- og sekretariatsleiar
E-post
Telefon 57 73 07 06