Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Personvernklæringar

Vi samlar inn og behandlar personopplysingar vi treng for å utføre lovpålagte oppgåver, andre typar tenester og for å handtere førespurnader. For slik behandling skal det vere ei eige personvernerklæring. Den skal gje informasjon om korleis og kvifor vi samlar inn og brukar personopplysingar og om dei rettane du har når vi gjer det.

Generell personvernerklæring

Personvernerklæring knytt til særskilte behandlingar

Vi har ei samleside der du finn alle våre personvernerklæringar knytt til særskilte behandlingar hos dei ulike etatar/avdelingar i Askvoll kommune.

Kontakt

Carl Nyborg-Christensen

Personvernombud
Mobil : 95 20 10 04
E-post : Send e-post

 

Askvoll kommune

Rådhuset
Telefon : 57 73 07 00
E-post : Send e-post