Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

For testing kontakt legekontoret på tlf. 57 73 46 00 måndag til fredag før kl. 11.00 

Her kan du lese status på vaksinering i Askvoll kommune

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Volontørteneste - aktiv ungdom

Europeisk Volontørteneste er frivillig arbeid for ungdom i utlandet

Kva er Volontørtenesta?

European Voluntary Service (EVS) eller Europeisk Volontørteneste gjer det mogleg for ungdom mellom 17-30 år å jobbe frivillig i 2-12 månader i eit anna land i Europa eller EUs naboland. Voluntørenesta er ein del av Aktiv Ungdom sitt EU-program for ikkje-formell opplæring, og føremålet er at unge Europeere skal utvikle solidaritet, felles forståing og toleranse for kvarandre.
 

Askvoll kommune har i 2017 blitt godkjent av Erasmus+/Aktiv Ungdom som mottakar og sender av volontørar. For 2017 har vi fått økonomisk støtte frå ordninga for å bli vert til to volontørar. Ein kjem frå Italia og ein frå Tyskland. Planen er at dei skal starte i kommunen frå 1.september.
 

Er det eit lag eller ein organisasjon i kommunen som kan ha nytte av ein volontør til ulike oppgåva? Eller er du ein ungdom frå Askvoll kommune som ynskjer å reise ut som EVS-volontør i eit anna EU-land, og du vil vite meir om ordninga?
 

Koordinering av volontørprosjektet i Askvoll kommune er tillagt dagleg leiar ved NærmiljøsentralenTa gjerne kontakt med Astrid Halstensen på tlf. 908 48 627 eller på e-post astrid.halstensen@askvoll.kommune.no.    
 

Meir informasjon om ordninga finn du her:

 

 

Klikk for stort bilete

Astrid Halstensen

Dagleg leiar
Mobil : 908 48 627
E-post : Send e-post