Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Lag og organisasjonar i Askvoll kommune

 

Under menypunktet "lag og organisasjonar" ligg det ein oversikt over lag og organisasjonar i kommunen vår. Her finn du nyttig informasjon om laga som kontaktopplysningar og aktivitetar dei driv med.

Lag og organisasjonar kan opprette ei eige profil, der dei kan registrere og administrere nyttig informasjon om laget sitt og ulike aktivitetar ein driv med. Ein kan også leggje inn framtidige hendingar og arrangement som vert vist i kalenderen på vår heimesida si framside under "Kva skjer?".

Tenesten er eit nyttig verktøy som gjer det lettare for både kommunen, innbyggjarane og tilflyttarar å hente inn informasjon om dei ulike lag og foreiningar i Askvoll kommune. Difor oppmodar vi alle frivillige lag og organisasjonar til å registrere seg.

Ved førstegongspålogging må ein registrere ein brukar for å kunne opprette og administrere sine lag. Då vel ein "ny brukar" under menypunkt "lag og organisasjonar".   

Hjelp oss å halde informasjon oppdatert

Ny leiar eller andre endringar? Send oss ein e-post på postmottak@askvoll.kommune.no