Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Varslingssystemet Varsling24

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

  

Innbyggjarvarsling

Askvoll kommune nyttar varslingssystemet Varsling24 til å sende ut viktig informasjon til innbygggjarar i samband med hendingar som til dømes stenging av kommunal vassforsyning, kokevarsling for drikkevatn, stengte vegar, evakuering og andre situasjonar som krev rask informasjon

Varslingar vert sendt på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Viktig: Korleis kan eg få varslingar?

Det er to ulike registre som vert nytta for å nå deg som bur fast eller mellombels i Askvoll kommune:

  1. www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. I dette felles nasjonale kontaktregisteret oppmodar vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse då mange henvendingar frå det offentlege vil føregå her i framtida.
  2. www.varslemeg.no som er eit tilleggregister du kan nytte dersom du ønskjer å motta varslingar for ei adresse som du ikkje er registrert med bustadsadresse på. Her kan du også sjekke om du er har fått varsling under "Har jeg blitt varslet?"

Bedrifter må registrere nøkkelpersonar ved å gå inn på linken www.varslemeg.no. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.

NB! Når du har telefonabonnement som ikkje er knytt til din bustadsadresse eller du har hemmeleg nummer, må du sjølv registere deg som mottakar av slike varslingar på nettstaden www.varslemeg.no.
 

For nærare informasjon om varslingssystemet, korleis du kan sjekke om vi kan nå deg eller korleis du kan registrere tilleggsnummer, sjå ofte spurte spørsmål om varsling

Kontakt

Tova Kjæmpenes

Ass. rådmann/beredskapskoordinator
Telefon : 57 73 07 04
Mobil : 91128390
E-post : Send e-post