Finn viktig informasjon om:

 

Hjelp flyktningar i Askvoll

Askvoll kommune førebur seg på å ta imot flyktningar frå Ukraina. Vi treng blant anna informasjon om kven som har leigebustad tilgjengelig for flyktningane.

Bustader

Har du ledig leigebustad kan du sende epost til Askvoll kommune sitt postmottak. I eposten ynskjer vi å vite litt om bustaden, samt adresse og kor mange soverom det er i bustaden.

Christoffer Stølen

Flyktningkonsulent
Mobil : 45872354
E-post : Send e-post