Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Oversikt over tilsette


Askvoll bibliotek

Ansatte i avdelingen Askvoll bibliotek
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 33 33
Biblioteksjef 57 73 33 34

Askvoll ungdomsråd

Ansatte i avdelingen Askvoll ungdomsråd
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar
Nestleiar

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
styrar 57 73 07 57 969 49 244
Assisterande styrar 57 73 07 71
styrar 57 73 07 54 950 35 926
styrar 57 73 07 61 992 95 005
Barnehagestyrar 57 73 07 49 907 86 181
styrar 57 73 07 53 971 18 627

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevern 57 73 80 00

Bygg og eigedom

Ansatte i avdelingen Bygg og eigedom
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 07 00
Prosjektleiar Bygg og eigedom 951 48 220
Bygg- og eigedomssjef 57 73 07 33
Avdelingsingeniør 57 73 07 24
Avdelingsingeniør 57 73 07 17
Plan- og miljøvernleiar 57 73 07 08

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 03 00
57 73 46 00
57 73 46 15 916 37 705
57 73 46 20 908 48 627
57 73 46 00
Psykiatrisk sjukepleiar 930 66 423
Syn- og hørselkontakt 977 06 825
Kommunefysioterapeut 57 73 03 00 917 32 746
Dagleg leiar 908 48 627
Kommuneoverlege 57 73 46 00
Psykriatrisk sykepleier 975 68 897
Leiande helsesjukepleier 57 73 46 15
Jordmor 57 73 46 18 906 62 012
Psykolog 57 73 46 12 948 20 080
Psykriatrisk sjukepleier 416 21 303
Helsesjukepleier 57 73 33 05
Helsesjukepleiar 476 93 636
Helsesjukepleier 57 73 46 16
Kommunefysioterapeut 57 73 03 00 977 06 850
Seksjonleiar 57 73 46 19

Kulturskule

Ansatte i avdelingen Kulturskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskulerektor 57 73 07 23 974 60 697

LAF

Ansatte i avdelingen LAF
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgjevar landbruk 57 73 07 38
LAF 57 73 07 00
Konsulent landbruk 57 73 07 35
Rådgjevar landbruk 57 73 07 37 473 09 633
Kommunalsjef landbruk 57 73 07 36 970 69 946

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33
Rettleiar 55 55 33 33
Rettleiar 55 55 33 33
Rettleiar 55 55 33 33
Sosialkonsulent 55 55 33 33
Leiar 55 55 33 33
Rådgjevar 55 55 33 33

Omsorg

Ansatte i avdelingen Omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Administrasjon 57 73 45 00
Konsulent 57 73 45 04
Kjøkkensjef 959 25 165 959 25 165
Seksjonsleiar, Bu- og Miljøtenester 57 73 45 14
Kommunalsjef Helse og Omsorg 57 73 45 07 990 34 807
Seksjonsleiar, Omsorgssenter 1 57 73 45 05
Ressurssjukepleiar
Konsulent 57 73 45 03
Kreftkoordinator 459 75 809 459 75 809
Seksjonsleiar, Omsorgssenter 2 57 73 45 12
Konsulent 57 73 45 02
Seksjonsleiar, Heimetenester 57 73 45 08
Sosialkonsulent 57 73 45 13 911 35 969

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
PP-leiar
Spesialpedagog 57 73 07 22 468 99 228
Kommunalsjef oppvekst 57 73 07 21 994 46 068
Konsulent oppvekst 57 73 07 20

Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Rådmannskontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådhuset 57 73 07 00
57 73 07 00
Flyktningkonsulent 57 73 07 16 404 28 757
Konsulent/arkivleiar 57 73 07 06
Ass. rådmann/personalsjef 57 73 07 04 911 28 390
Ass. rådmann/beredskapskoordinator 57 73 07 04 911 28 390
Rådmann 57 73 07 03 913 89 474
Flyktningkonsulent 57 73 07 19 916 22 758
Rådgjevar 57 73 07 05
Rådgjevar næring | Folkehelsekoordinator 57 73 07 27 415 53 275

Skular

Ansatte i avdelingen Skular
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterande rektor Askvoll skule 57 73 33 03 918 19 617
Rektor Gjelsvik skule 57 73 07 41 991 68 057
Rektor Askvoll skule 57 73 33 02 975 05 028
Rektor Atløy skule 57 73 30 50 975 42 245
Rektor Bulandet skule 57 73 07 55 957 73 768
57 73 07 20
Konsulent skule 57 73 33 01 959 49 156

Teknisk drift

Ansatte i avdelingen Teknisk drift
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 07 30
(døgnvakt) 975 42 954
Leiar vaktmestersentral 57 73 07 31
Nestkommanderende 902 01 860
Feiar 458 76 504
Ingeniør 57 73 07 30
Teknisk sjef 57 73 07 32
Brannsjef 57 61 28 21 959 89 601

Økonomiavdelinga

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær økonomiavdelinga 57 73 07 15
Økonomisjef 57 73 07 12
Konsulent - lønn 57 73 07 14
Skatteoppkrevjar 57 73 07 11
Konsulent økonomi og skatt 57 73 07 13