Finn viktig informasjon om:

 

Kontakt oss

 

Ring oss

Hovudnummer57 73 07 00
Når du ringer Askvoll kommune sitt hovudnummer 57 73 07 00, vert du gjeve 9 tasteval, avhengig av kva etat eller funksjon du ynskjer å snakke med. Tabellen under viser oversikt over menyen som vert lese opp når du ringer hovudnummeret.

Tasteval 57 73 07 00
Tasteval Avdeling
1 Rådmannskontor og ordførar
2 Økonomi, lønn og skatt
3 Bygg og eigedom
4 Teknisk drift
5 Driftssentralen
6 Landbruksforvaltninga for Askvoll, Fjaler og Hyllestad
7 Oppvekstkontoret
8 Næringsrådgjevar og folkehelsekoordinator
9 Flyktningtenesta

Telefonliste omsorgsetaten

Her finn du telefonnummeret over tenester og avdelingar i omsorgsetaten: 

 • Telefonliste Omsorgsetaten
  Namn/Stad Tittel/Gruppe Telefon/Mobil
  Omsorgskontoret 57 73 45 00
  Sara Osland Kommunalsjef helse og omsorg 57 73 45 07
  Lillian Vårdal Seksjonsleiar Heimetenester 57 73 45 08
  Stine M H Sund Seksjonsleiar Bu- og miljøtenester 57 73 45 14
  Frank Eimhjellen Ass. seksjonsleiar Kår 57 73 45 93
  Sølvi Olset Ass. seksjonsleiar Smia / Fløyen 57 73 45 05
  Eirin Kusslid Ass. seksjonsleiar Sol / Rask 57 73 45 04
  Anne M R Loftheim 57 73 45 03
  Inger Lise Gjermundstad 57 73 45 06
  Judith Birkeflet 57 73 45 80
  Kjøkkenet ved Askvollheimen 95 92 51 65
  Jan M. Kristiansen Vaktmeister 57 73 45 14
  Anna Gundersen Fysioterapeut 57 73 45 93
  Håvard Yndestad Sosialkonsulent 57 73 45 04
  Kontor Heimetenesta Askvoll Heimetenesta Askvoll/Holmedal/Atløy 97 70 68 25
  Kontor Austli Aktivitetsenter i Askvoll 97 70 67 62
  Smia (vakttelefon) 91 59 39 31
  Askvollheimen gruppe Rask 41 69 73 04
  Askvollheimen gruppe Smia/Fløyen 95 43 40 17
  Askvollheimen gruppe Solstova 97 47 71 93
  Askvollheimen gruppe Kårstova 95 97 84 55
  Omsorgsbustader i Askvoll Bustad nr. 101 - 122 91 63 70 10
  Omsorgsbustader i Askvoll Bustad nr. 123 - 131 91 57 62 06
  Markatunet PU-bustader 90 08 21 58
  Heimetenesta Askvoll 97 17 28 27
  Heimetenesta Holmedal 95 93 85 65
  Heimetenesta Bulandet Heimetenesta Bulandet/Værlandet 97 70 68 01
  Heimetenesta Kvammen 47 83 97 32
  Heimetenesta Stongfjorden 97 15 62 61
  Dagtilbod heimeb. demente v/Gro Fauske 48 88 80 81
  Vaskeri Askvollheimen 41 52 24 93
  Camilla Norstrand Kreftkoordinator 45 97 58 09
  Connie Aven Psykiatrisk sjukepleiar 93 06 64 23
  Solveig Nordeide Psykiatrisk sjukepleiar 41 62 13 03
  Linda Rivedal 99 16 55 79

   

Finn ein tilsett

Du kan finne telefonnummeret og e-postadressa til ein tilsett i Askvoll kommune ved å søke på namn eller avdeling: 

Finn ein politikar

Du kan finne telefonnummeret og e-postadressa til folkevalde i Askvoll kommune: 


Vakttelefonar:

Skriv til oss

E-post

Vi vil gjere deg merksam på at vanleg e-post ikkje er kryptert. Vi oppmodar deg difor til å aldri sende teiepliktige, sensitive eller andre fortrulege opplysningar på e-post. Til det kan du nytte eDialog. 
 

eDialog

E-post kan vere ein usikker kanal for sensitiv post, og kan også vere ein omveg for post som skal inn i arkivsystemet vårt. Vi har no teke i bruk eDialog, som opnar for sikker, rask og effektiv handtering av post til Askvoll kommune.

Send sikker elektronisk post via eDialog


Du kan bruke eDialog dersom du skal

 • sende dokument til sakshandsaming eller journalføring

 • sende dokument med konfidensielle opplysningar

 • sende dokument til eksisterande sak

Her kan du lese meir om eDialog
 

Postadresse

Askvoll kommune
Postboks 174
6988 Askvoll


Fakturaadresse

Askvoll kommune har innført elektronisk fakturahandsaming og ynskjer å få tilsendt alle faktura som EHF.
Fakturamottakar er organisasjonsnummeret til Askvoll kommune, 964 968 330.


Digital post frå kommunen

Askvoll kommune sender post digitalt. Her finn du informasjon om korleis du kan motta post digitalt eller reservere deg mot digital kommunikasjon.

Besøksadresse

Askvoll kommune - Rådhuset
Askvollvegen 426 A
6980 Askvoll

       
Opningstider:

 

Opningstider Askvoll rådhus:

 • 08:00 - 16:00 (01. oktober - 30. april)
 • 08:00 - 15:00 (01. mai - 30. september) 

Opningstider Askvoll legesenter:

Besøksadresse: Helsehuset - Prestemarka 1, 6980 Askvoll.  

 • 08:00 - 16:00 (01.oktober - 30.april)

 • 08:00 - 15:00 (01.mai - 30.september)

Telefonen til legekontoret er stengt mellom kl. 12.00 og 13.00 og stenger for dagen kl. 15.30. Du vil likevel nå legekontoret i opningstida dersom det er noko som hastar. 

Når du ringer legekontoret på tlf. 57 73 46 00 vil du frå 01.10. få tre tasteval:

 • 1 - Øyeblikkelig hjelp

 • 2 - Resepsjon

 • 9 - Enkel engelsk tastemeny

Dersom det er noko som hastar bør du ringe legevaktstelefon på 116 117.
Ved akutthjelp/Øyeblikkelig hjelp: Ring 113

Bestilling resept kan du gjere på nett:

Opningstider NAV kontor:

Besøksadresse: Askvollvegen 426 B, 6980 Askvoll

Opningstider NAV Askvoll, rådhuset i Askvoll
Vekedag Opningstid Timeavtale
Måndag stengt timeavtaler også utanom opningstida
Tysdag 12.00 - 14.00 timeavtaler også utanom opningstida
Onsdag stengt timeavtaler også utanom opningstida
Torsdag 12.00 - 14.00 timeavtaler også utanom opningstida
Fredag stengt timeavtaler også utanom opningstida

For å få ein avtale gjer du følgjande:

 • Du som har ei sak hos oss tek direkte kontakt med rettleiaren din gjennom dialogmelding i aktivitetsplanen eller ring direktenummeret til rettleiaren din.

 • Andre ringer tlf. 55 55 33 33 eller skriv til oss på nav.no

 • Du kan òg legge ei melding i postkassen ved inngangen av kontoret, så kontaktar vi deg. 

Har du spørsmål om økonomisk sosialhjelp og andre kommunale tenester, kan du ringe mob. 412 11 392.
 

Følg oss Facebook:

Askvoll kommune er på Facebook.