Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Kontakt oss

 

Ring oss

Hovudnummer57 73 07 00
Når du ringer Askvoll kommune sitt hovudnummer 57 73 07 00, vert du gjevne 9 tasteval, avhengig av kva etat eller funksjon du ønskjer å snakke med. Tabellen under viser oversikt over menyen som vert lesen opp når du ringer hovudnummeret.

Tasteval 57 73 07 00
Tasteval Avdeling
1 Rådmannskontor og ordførar
2 Økonomi, lønn og skatt
3 Bygg og eigedom
4 Teknisk drift
5 Driftssentralen
6 Landbruksforvaltninga for Askvoll, Fjaler og Hyllestad
7 Oppvekstkontoret
8 Næringsrådgjevar og folkehelsekoordinator
9 Flyktningtenesta

Telefonliste omsorgsetaten

Her finn du telefonnummeret over tenester og avdelingar i omsorgsetaten: 

Finn ein tilsett

Du kan finne telefonnummeret og e-postadressa til ein tilsett i Askvoll kommune ved å søke på namn eller avdeling: 

Finn ein politikar

Du kan finne telefonnummeret og e-postadressa til folkevalde i Askvoll kommune: 


Vakttelefonar:

Vakttelefonar
Type vakt Telefonnummer
Legevakt 116 117
Legevakt i Askvoll/Førde dersom ein ringer utanfor distriktet: 57 83 23 00
Interkommunal vaktordning for barnevarn utanom kontortid 47 45 72 72
Teknisk vakt (døgnvakt) 97 54 29 54
Brannvakt 47 61 69 21
Veterinærvakt 88 00 12 01
Påkøyrd/skada vilt 02800
Ettersøksringen 91 30 12 21

Skriv til oss

E-post

Vi vil gjere deg merksam på at vanleg e-post ikkje er kryptert. Vi oppmodar deg difor til å aldri sende teiepliktige, sensitive eller andre fortrulege opplysningar på e-post. Til det kan du nytte eDialog. 
 

eDialog

E-post kan vere ein usikker kanal for sensitiv post, og kan også vere ein omveg for post som skal inn i arkivsystemet vårt. Vi har no teke i bruk eDialog, som opnar for sikker, rask og effektiv handtering av post til Askvoll kommune.

Send sikker elektronisk post via eDialog


Du kan bruke eDialog dersom du skal

  • sende dokument til sakshandsaming eller journalføring

  • sende dokument med konfidensielle opplysningar

  • sende dokument til eksisterande sak

Her kan du lese meir om eDialog
 

Postadresse

Askvoll kommune
Postboks 174
6988 Askvoll


Fakturaadresse

Askvoll kommune har innført elektronisk fakturahandsaming og ynskjer å få tilsendt alle faktura som EHF.
Fakturamottakar er organisasjonsnummeret til Askvoll kommune, 964 968 330.
 

Besøksadresse

Askvoll kommune - Rådhuset
Askvollvegen 426 A
6980 Askvoll

       
Opningstider:

Opningstider Askvoll rådhus:

Frå og med 25.mars 2021 og inntil vidare vert rådhuset i Askvoll stengt for publikum. Tilsette vil jobbe frå heimekontor. 

Opningstider Askvoll legesenter:

Besøksadresse: Helsehuset - Prestemarka 1, 6980 Askvoll.  

  • 08:00 - 16:00 (01.oktober - 30.april)
  • 08:00 - 15:00 (01.mai - 30.september)

Bestilling resept kan du gjere på nett:

Grunna koronapandemien er det inntil vidare ikkje høve til å bestille legetime på nett. Du kan ringe legesenteret på tlf. 57 73 46 00. Her finn du meir informasjon om rutinar for kontakt med legesenteret.
 

Opningstider NAV kontor:

Besøksadresse: Askvollvegen 426 B, 6980 Askvoll

Opningstider NAV Askvoll, rådhuset i Askvoll
Vekedag Opningstid Timeavtale
Måndag stengt timeavtaler også utanom opningstida
Tysdag 12.00 - 14.00 timeavtaler også utanom opningstida
Onsdag stengt timeavtaler også utanom opningstida
Torsdag 12.00 - 14.00 timeavtaler også utanom opningstida
Fredag stengt timeavtaler også utanom opningstida

For å få ein avtale gjer du følgjande:

  • Du som har ei sak hos oss tek direkte kontakt med rettleiaren din gjennom dialogmelding i aktivitetsplanen eller ring direktenummeret til rettleiaren din.
  • Andre ringer tlf. 55 55 33 33 eller skriv til oss på nav.no
  • Du kan òg legge ei melding i postkassen ved inngangen av kontoret, så kontaktar vi deg. 

Har du spørsmål om økonomisk sosialhjelp og andre kommunale tenester, kan du ringe mob. 412 11 392.
 

Følg oss Facebook:

Askvoll kommune er på Facebook.