Finn viktig informasjon om:

 

Visma for tilsette

Alle tilsette har tilgang til opplysningar om seg sjølv via Visma si web-løysing (Mi side)

 

Visma er Askvoll kommune sitt økonomi- og personalsystem. I Visma si webløysing "Mi side" vil du mellom anna finne lønnslippen din og tilsetteopplysningar om deg sjølv og personalskjema for registrering av ferie, fråvær og timer. Du kan òg levere reisrekning i webløysinga.
 

Brukarrettleiing:

Connie Heggøy

Overordna personalansvarleg
Telefon : 57730714
E-post : Send e-post