Visma for tilsette

Alle tilsette har tilgang til opplysningar om seg sjølv via Visma si web-løysing (Mi side)

 

Visma er Askvoll kommune sitt økonomi- og personalsystem. I Visma si webløysing "Mi side" vil du mellom anna finne lønnslippen din og tilsetteopplysningar om deg sjølv. Du kan òg levere reisrekning i webløysinga.
 

Brukarrettleiing:

Connie Heggøy

Konsulent - lønn
Telefon : 57 73 07 14
E-post : Send e-post