Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Visma for tilsette

Alle tilsette har tilgang til opplysningar om seg sjølv via Visma si web-løysing (Mi side)

 

Visma er Askvoll kommune sitt økonomi- og personalsystem. I Visma si webløysing "Mi side" vil du mellom anna finne lønnslippen din og tilsetteopplysningar om deg sjølv. Du kan òg levere reisrekning i webløysinga.
 

Brukarrettleiing:

Kontakt

Connie Heggøy

Konsulent - lønn
Telefon : 57 73 07 14
E-post : Send e-post