Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

For testing kontakt legekontoret på tlf. 57 73 46 00 måndag til fredag før kl. 11.00

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Skjema og reglement

Her finn du ein del interne skjema som gjeld tilsette i Askvoll kommune. I tillegg finn du sentrale lover, reglement, retningsliner, vedtekter og andre dokument som regulerer tilsettingsforhodet ditt i Askvoll kommune.

Skjema for tilsette

Lover, forskrifter og tariffavtalar

Andre dokument som gjeld Askvoll kommune