Skjema og reglement

Her finn du ein del interne skjema som gjeld tilsette i Askvoll kommune. I tillegg finn du sentrale lover, reglement, retningsliner, vedtekter og andre dokument som regulerer tilsettingsforhodet ditt i Askvoll kommune.

Skjema for tilsette

Lover, forskrifter og tariffavtalar

Andre dokument som gjeld Askvoll kommune