Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Skjema og reglement

Her finn du ein del interne skjema som gjeld tilsette i Askvoll kommune. I tillegg finn du sentrale lover, reglement, retningsliner, vedtekter og andre dokument som regulerer tilsettingsforhodet ditt i Askvoll kommune.

Skjema for tilsette

Lover, forskrifter og tariffavtalar

Andre dokument som gjeld Askvoll kommune