Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Skjema og reglement

Her finn du ein del interne skjema som gjeld tilsette i Askvoll kommune. I tillegg finn du sentrale lover, reglement, retningsliner, vedtekter og andre dokument som regulerer tilsettingsforhodet ditt i Askvoll kommune.

Skjema for tilsette

Lover, forskrifter og tariffavtalar

Andre dokument som gjeld Askvoll kommune