Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Mi side

Mi side er di personlege side for offentlege tenester. Logg inn på Mi side og få tilgang til din profil, digital post til og frå kommunen, du kan sjå informasjon om eigendommer du eig, og gå vidare til ein rekkje nasjonale tenester frå til dømes Skatteetaten, NAV og Statens Vegvesen.


Innlogging

For å logge inn på Mi side så treng du elektronisk ID, som t.d. BankID, Buypass ID, m.m.

Logg inn på Mi side


Om Mi side

På Mi side har du som innbyggjar tilgang til din profil, digital post til og frå kommunen, du kan sjå informasjon om eigendommer du eig, og gå vidare til ein rekkje nasjonale tenester frå til dømes Skatteetaten, NAV og Statens Vegvesen.

Du får tilgang til relevant informasjon for deg frå alle kommunar du har eit forhold til (t.d. den kommunen du bur i og den kommunen du har ein fritidsbustad).

Mi side er under stadig utvikling, og målet er at alle offentlege tenester som er relevante for deg, skal finnast her.