Ledige stillingar

Søkje jobb i Askvoll kommune

Du er velkommen til å søkje stillingar i Askvoll kommune 

Kort om søkjeprosessen

Vil du søkje på ei ledig stilling hjå oss, må du registrere CV og sende søknaden elektronisk. Dette gjer du ved å opprette ein eigen brukeridentitet og eit passord i Webcruiter. Vi har ikkje moglegheit til å motta opne søknadar.


E-postkommunikasjon

E-postadresse nyttast som brukeridentitet. Dersom du ikkje alt har eiga e-postadresse, kan du lage ei ny gratis via ei rekkje leverandører. Du bør og legge inn e-postadressa i CV-en, som ei kontaktopplysning.
Når du har søkt på ei stilling, vil du få svar på e-post der vi stadfestar at søknaden er motteke. Undervegs i tilsetjingsprosessen vil det og vere e-postkommunikasjon.


CV i basen vår

Det er ikkje naudsynt å registrere ny CV for kvar gang du søkjer ein jobb i Askvoll kommune. Du nytter den CV-en du har lagt inn og skriv ein kortfatta søknadstekst i tillegg. Du kan sjølv slette CV'en din når du ikkje lengre ønskjer å ha den liggande i CV-basen vår. Har du søkt jobb andre stader og nytta WebCruiter, kan du bruke oppatt identiteten din.


Offentleg søkjarliste

Vi gjer merksam på at opplysningar om kven som søkjer kan bli gjort offentlege sjølv om nokon av dei har oppmoda om ikkje å bli førde opp på søkjarlista.
 

 
Fann du det du leitte etter?