Ordførar i Askvoll

Ole André Klausen (H) er valt til ordførar for perioden 2017 - 2019 .  Ordførar leiar møta i kommunestyret og formannskapet og er kommunen sin rettslege representant der slik mynde ikkje er tillagt andre. 

Gunnar Osland (V) er varaordførar.

 

Kontaktinformasjon Ole André Klausen

Telefon: 57 73 07 02
E-post: ole.andre.klausen@askvoll.kommune.no

 

< sjå bilete av tidlegare ordførarar i Askvoll kommune

Kommunestyret 2015 - 2019 har 21 representantar og har slik partifordeling:

  • Høgre (8)
  • Venstre (5)
  • Senterpartiet (4)
  • Arbeiderpartiet (3)
  • Sosialistisk Venstreparti (1)

< Resultatet etter kommunestyrevalet 2015
 

Fann du det du leitte etter?