Om kommunereforma og sentrale dokument

 

Kva inneber kommunereforma?

Stortinget har slutta seg til regjeringa sitt mål om gjennomføre ei kommunereform. Målet med reforma er å legge til rette for at fleire kommunar slår seg saman til større og meir robuste kommunar med auka makt og mynde. Færre og og større kommunar skal gi betre moglegheiter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn.

Hausten 2014 vart alle landets kommunar invitert til å starte prosessar for å avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar. Kommunane må innan sommaren 2016 ha gjort endeleg vedtak i høve framtidig kommunestruktur.  

 

Aktuelle lenkjer

Saksdokument:  

Informasjonsfolder:

Lenkjer til aktuelle nettsider:

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Ole André Klausen

Ordførar
Telefon : 57 73 07 02
Mobil : 48 03 72 85
E-post : Send e-post

 

Håkon Loftheim

Rådmann
Telefon : 57 73 07 03
Mobil : 913 89 474
E-post : Send e-post