Innbyggjarundersøking hausten 2015

Opinion as gjennomførte i perioden 15. – 28. oktober 2015 kvantitativ telefonundersøking der 3 768 innbyggar over 18 år svarte på undersøkinga. I Askvoll kommune vart 297 personar intervjua 

Undersøkinga viser at innbyggarane er delt i synet på kommunesamanslåing og i kva for retning Askvoll skal orientere seg. Av kommunane i undersøkinga er Askvoll den kommunen der flest har svara at det er aktuelt å dele kommunen ved ei evt. kommunesamanslåing.

Basert på innbyggarundersøkinga har enkeltkommunar, regionsamarbeid og styringsgruppa gjort følgjande oppsummering:

 • Det store alternativet med 10 kommunar er det ikkje grunnlag for å arbeide vidare med
 • Gloppen kommune har gjort vedtak om å trekke seg ut av utgreiingsarbeidet i Sunnfjord
 • Kommunane i Hafs arbeider vidare med
  • «Nullalternativet» - dvs å halde fram aleine
  • Eventuell felles kommune beståande av Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund
  • Å kunne vere med i vidare vurderingar i høve ein eventuell større kommune i Sunnfjord
 • Kommunane i SiS arbeider vidare med
  • «Nullalternativet» - dvs å halde fram aleine
  • Eventuell samanslåing av kommunane i SiS – dvs Flora, Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
  • Eventuell felles kommune beståande av Førde, Jølster, Gaular og Naustdal («Liten» SiS)
  • Å ikkje lukke for alternativet kor eventuelt ein eller fleire av kommunane i Hafs inngår i ein større Sunnfjord-kommune.

> Her kan du laste ned rapporten for innbyggjarundersøkinga (PDF, 1023 kB)

 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Ole André Klausen

Ordførar
Telefon : 57 73 07 02
Mobil : 48 03 72 85
E-post : Send e-post

 

Håkon Loftheim

Rådmann
Telefon : 57 73 07 03
Mobil : 913 89 474
E-post : Send e-post