Kommunereforma

Kommunereforma skal legge til rette for at fleire kommunar sår seg saman til større og meir robuste kommunar. Færre og større kommunar skal gje betre kapasitet til å vareta og vidareutvikle lovpålagte oppgåver, gje betre mulegheiter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt vareta viktige frivillige oppgåver.   

Følg saka om kommunreforma i Innsyn:

Publisert av Jeroen van Gangelen. Sist endra 22.07.2016

Askvoll kommunestyre gjorde i møte den 29.juni vedtak om at Askvoll kommune skal fortsetje som eigen kommune

Bilde rådgjevande folkerøysting.jpg

1260 innbyggjarar i Askvoll kommune har røysta ved den rådgjevande folkerøystinga om kommunereforma måndag 4.april

Askvoll ungdomsråd har laga film for å oppmode alle frå 16 år og eldre til å nytte seg av røysteretten sin ved folkerøystinga

Bilde kommunereform.JPG

Måndag 4.april kan du gjennom ei rådgjevande folkerøysting gje din røyst til kva kommunar du ønskjer Askvoll skal slå seg saman med i framtida, eller om Askvoll skal halde fram som eigen kommune

 

Opinion as gjennomførte i perioden 15. – 28. oktober 2015 kvantitativ telefonundersøking der 3 768 innbyggar over 18 år svarte på undersøkinga. I Askvoll kommune vart 297 personar intervjua 

I mai og oktober 2015 inviterte i Askvoll kommune til informasjonsmøte om kommunereforma  

Dei ulike alternativa til nye kommunar er bygde på vedtekne intensjonsavtalar i kommunestyra 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Ole André Klausen

Ordførar
Telefon : 57 73 07 02
Mobil : 48 03 72 85
E-post : Send e-post

 

Håkon Loftheim

Rådmann
Telefon : 57 73 07 03
Mobil : 913 89 474
E-post : Send e-post