Høyring: kommunal planstrategi 2017 - 2019

Askvoll kommunestyre vedtok i sak 050/17 å legge kommunal planstrategi for 2017 - 2019 ut til offentleg ettersyn jf. § 10-1 i plan- og byningslova

Fann du det du leitte etter?