Kunngjeringar

Ropert  - Klikk for stort bilete Saker som Askvoll kommune sender ut til offentleg høyring, kunngjeringar om forvaltningsvedtak og anbodskonkurranser vert lagt ut her. 

Publisert 16.03.2018
Detaljregulering Nerheim - skjermbilde

Framlegg til detaljregulering for del av gnr. 109 bnr. 8 Nærheim er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 16.03.18 - 27.04.18.

Publisert 16.03.2018
Rådhuset på Røyset

Framlegg til detaljregulering for gnr. 21 bnr. 78 m.fl. på Røyset er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 16.03.18 - 27.04.18.

Publisert 28.02.2018
Oppdrettsanlegg plastring

Landøy Fiskeoppdrett AS søkjer om endring av løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure på lokaliteten Guriøyna i Værlandet. Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 01.03.18-01.04.18.

Publisert 19.02.2018
Bringebærstien.png

Utkast til nummerering av dei siste 4 adresseparsellane vert med dette lagt ut på høyring 

Publisert 15.12.2017
Klatreparken på Øyra

I kommunestyret den 13.12.2017 vart kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2021 endeleg vedtatt jf. KOM-sak 087/17.

Publisert 27.11.2017
Kveldsol over Atløy

Kartverket har etter § 5 i lov om stadnamn oppretta namnesak for 5 stadnamn i Askvoll kommune og ber kommunen legge saka ut på høyring. Høyringsfrist er 3. januar 2018. 

Publisert 28.09.2017
Øyra

Kartverket har klaga på skrivemåten til nokre av vegnamna som kommunen vedtok i sak FOR 082/16 og som vart kunngjort 09.07.2016.  

Publisert 28.08.2017
Bringebærstien.png

Utkast til nummerering av 12 adresseparsellar vert med dette lagt ut på høyring.  

Publisert 05.07.2017
Bilete frå Torgunn - Eimind.jpg

Askvoll kommunestyre vedtok i sak 050/17 å legge kommunal planstrategi for 2017 - 2019 ut til offentleg ettersyn jf. § 10-1 i plan- og byningslova

Publisert 24.08.2015
Askvoll sentrum sommaren 2012

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-15 vedtok kommunestyret i møte den 17.desember 2015 arealdelen av kommuneplanen