Velkommen til sjølvbeteningsløysinga

Sjølvbetening er et tilbod til deg for at du skal finne informasjon sjølv, som til dømes søknadsskjema, postlister, ledige stillinger og sakspapir.

Våre søknadsskjema for tenestetilbodet i Askvoll kommune ligg nedover på denne sida. Pass på å scrolle slik at du får heile skjemaoversikten synleg på nettsida!

Elektroniske skjema

Her finn du elektroniske skjema du kan fylle ut på internett og sende inn elektronisk. Ved å logge deg inn kan du oppretta din eigen brukarprofil i portalen. Dette gjev deg mellom anna tilgang til å mellomlagra skjemaene dine før du sender dei inn til oss.

I tillegg får du ei oversikt over dei skjema du har sendt inn, med referansenummer som du kan oppgje i kontakt med kommunen.

I personvernerklæringa finn du informasjon om korleis me handterer innsende skjema og anna informasjon me registrerer om deg.

Papirskjema (pdf)

Vi har framleis flest papirskjema (PDF). Desse fyller du ut og sender til oss per post til:

Askvoll kommune
Postboks 174
6988 Askvoll 

Får du ikkje opna skjema? Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider.

Spørsmål

Treng du hjelp med å fylle ut skjema eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med Askvoll kommune på telefon 57 73 07 00 eller e-post postmottak@askvoll.kommune.no

ALLE SKJEMA LIGG LENGER NED PÅ DENNE SIDA!

Fann du det du leitte etter?
Bustad og eigedom
Diverse
Eigedomsskatt
For folkevalde
Helse, omsorg og sosial
Kultur, idrett og ungdom
Landbruk
Ledige stillingar
Næring
Servering og skjenking
Skule og barnehage
Teknisk drift / Brannvern