Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Nipa barnehage

Nipa barnehage er ein to avdelings barnehage som held til på Atløy.

Barnehagen og Atløy skule held til i same bygg, våren 2014 utvida vi med ei småbarnsavdeling. Vi har eit flott uteområde med skog, fjell, fjære, ballbinge og idrettsbane i nærleiken. Pedagogikken er bygd på fysisk aktivitet og helse, og vi har dei siste åra hatt ei gruppe i utebase.

 

Nipa jobbar i eit pedagogisk nettverk og samarbeid med HAFS, dei tilsette er førskulelærarar med vidareutdanning, fagarbeiderar, assistent med kompetanseheving og assistentar med lang erfaring.

 

Barnehagen er open frå 06.45-17.00 og held stengd i jul og påskeferien samt 3 veker i juli.   Vi tek inn born frå 1-6 år og har 18 plassar pr avdeling

 

Samarbeid og humor er viktig i kvardagen vår, medverknad, ikt, spesialpedagogikk, småbarnspedagogikk og estetiske fag har vi god kompetanse på.

 

Velkommen til oss!!    

Kontakt

Anne Marie Herland

styrar
Telefon : 57 73 07 54
Mobil : 950 35 926
E-post : Send e-post