Nipa barnehage

Nipa barnehage er ein to avdelings barnehage som held til på Atløy.

Barnehagen og Atløy skule held til i same bygg, våren 2014 utvida vi med ei småbarnsavdeling. Vi har eit flott uteområde med skog, fjell, fjære, ballbinge og idrettsbane i nærleiken. Pedagogikken er bygd på fysisk aktivitet og helse, og vi har dei siste åra hatt ei gruppe i utebase.

 

Nipa jobbar i eit pedagogisk nettverk og samarbeid med HAFS, dei tilsette er førskulelærarar med vidareutdanning, fagarbeiderar, assistent med kompetanseheving og assistentar med lang erfaring.

 

Barnehagen er open frå 06.45-17.00 og held stengd i jul og påskeferien samt 3 veker i juli.   Vi tek inn born frå 1-6 år og har 18 plassar pr avdeling

 

Samarbeid og humor er viktig i kvardagen vår, medverknad, ikt, spesialpedagogikk, småbarnspedagogikk og estetiske fag har vi god kompetanse på.

 

Velkommen til oss!!    

Publisert av Laila Svalheim Kristiansen. Sist endra 22.08.2017
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Kamilla Vårdal Nesberg

styrar
Telefon : 57 73 07 54
E-post : Send e-post