Støttemur

Følgjande kan du gjere utan søknad

  • Støttemur med høgd inntil 1 m og avstand minst 2 m frå nabogrense
  • Støttemur med høgde inntil 1,5 m og avstand minst 4 m frå nabogrense
  • Støttemur mot veg med høgde inntil 0,5 m

Støttemuren må ikkje hindre sikt i avkøyrsle til offentleg veg. Du er sjølv ansvarleg for at tiltaket er i samsvar med krava gitt i eller i medhald av plan- og bygningslova.

Følgjande krever søknad frå kvalifisert føretak

Dersom støttemuren ikkje kjem inn under alternativa ovanfor, må du ta kontakt med eit føretak som kan stå ansvarleg for søknaden til kommunen.

Sikring

Det kan vere naudsynt å montere sikringstiltak som gjerde eller annen innretning på toppen av muren for å hindre fallulykker, jf byggteknisk forskrift § 10-1.

Bygging av støttemur over kablar

Dersom muren skal byggast over leidningar, må det føreligge løyve frå eigar av anlegget. Gjeld det kommunale leidningar må avdelinga for teknisk drift kontaktast.

Gå til "Korleis søke?" >

Publisert av Liss Merete Lien. Sist endra 09.02.2015 av Jeroen van Gangelen
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Liss Lien

Bygg- og eigedomssjef
Telefon : 57 73 07 33
E-post : Send e-post

 

Teneste (1)
 
 
Login for redigering