Publisert 18.10.2017
Vaksinasjon

Legekontoret vaksinerer mot influensa torsdag 26.10. og tysdag 31.10. mellom kl 09.00 og 15.00.

Vi har og vaksine mot lungebetennelse.

 

 

Publisert 17.10.2017
Fjelltur Smørkletten

No kan du søkje om tilskot til drift av frivillige ungdomsklubbar/ungdomsarbeid 

Publisert 11.10.2017
Bassenget ved Askvoll skule

Helsebadinga starter 07. november.  Påmelding til fysioterapeut tlf. 57 73 03 00 eller mobil  97 13 27 46.

Publisert 06.10.2017
Klatreparken på Øyra

Kommunestyret vedtok i møtet 04.10.2017 å leggje ut Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2021 til offentleg høyring i samsvar med plan- og bygningslova §11-14 

Publisert 06.10.2017
Fotocollage planprogram regional plan for kultur.jpg

Sogn og Fjordane fylkeskommune har no lagt planprogram for regional plan for kultur. Fristen for å kome med innspel og merknader er 1. desember 2017.

 

Publisert 03.10.2017
Slåtten er ferdig og avlinga er komt i plast

15. oktober er det frist for følgjande søknader:

Produksjonstilskot i jordbruket.  
Tilskot til avløysing ved ferie og fritid
Regionalt miljøtilskot (RMP)

Søknaden leverer du elektronisk via Altinn.

Publisert 29.09.2017
Bilete søppeldunk.jpg

Sunnfjord Miljøverk har inngått avtale med NordRen AS om innsamling og transport av avfall i SUM-kommunane. Den nye avtalen gjeld frå fredag 29. september 2017. 

Publisert 28.09.2017
Øyra

Kartverket har klaga på skrivemåten til nokre av vegnamna som kommunen vedtok i sak FOR 082/16 og som vart kunngjort 09.07.2016.  

Publisert 20.09.2017
Utsiktsrydding

Beiterydding og utsiktsrydding kan vere det same. Har du eit beite langs ein veg som du skulle ha rydda eller eit areal du kunne tenkje deg å etablere eit beite på?  Då kan du søkje om midlar gjennom ordninga utsiktsrydding.  

Fylkesmannen har framleis over 5 mill til utsiktsrydding til fordeling i 2017.

Publisert 20.09.2017
Balløkke ved Gjelsvik skule

Årets frist for å søkje spelemidlar til idretts- og friluftsanleg er 6. oktober. Det blir i desse dagar utvikla eit nytt elektronisk system som blir lansert 1. oktober. Søknader som blir lagt inn før dette vil ikkje bli registrert. 

Publisert 20.09.2017
Bilete søppeldunk.jpg

Trass konkursen til RenoNorden vil tømmerutene gå som normalt denne veka. Det opplyser styreleiar i Sunnfjord Miljøverk Oddmund Klakegg. 

Publisert 15.09.2017
Bilde marint herrelaust søppel

Fjordkysten Friluftsråd har fått tilskot frå Miljødirektoratet til opprydding av marint søppel. Ein del av tilskotet skal gå til organisering av ryddedugnader og registrering av søppel

Publisert 08.09.2017
Avfallssekker_foto_Lise-Keilty-Gulbransen-150x94.jpg

Ønskjer du å delta i strandrydding?

Publisert 05.09.2017
Opning av ny helsestasjon6

Onsdag 30.08. kunne jordmor og helsesøstre ynskje velkommen til nye lokale.  Torild M. Myklebust, Mona Rørstad, Mona Lind og Ingunn Fonn Reiakvam er glade for å ha fått lyse og fine lokale til brukarane sine. 

Publisert 30.08.2017
Søppeldunk til restavfall frå Sunnfjord Miljøverk

Krav på eigedomsgebyr 3. termin 2017 vert utsendt dei

nærmaste dagane. Forfall 20.september. 

Publisert 28.08.2017
Bringebærstien.png

Utkast til nummerering av 12 adresseparsellar vert med dette lagt ut på høyring.  

Publisert 25.08.2017
Askvoll kunstgrasbane

Kommunen varsla tidlegare oppstart av revisjon av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for 2018 - 2021, og kommunestyret har no fastsett planprogram for kommunedelplanen

Publisert 16.08.2017
Trygg trafikk - logo.png

Tenk tryggleik og klipp hekken i samband med skulestart. Små barn på skulevegen blir lett usynlige bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlige situasjonar i trafikken. Nå oppmodar Trygg Trafikk folk stusse hekkene i samband med skulestart. Askvoll kommune stiller seg bak denne oppfordringa.

 

 

Publisert 15.08.2017
Maleri Anders Askevold - Askvoll bygda i 1849 sett frå aust

Tysdag 8.august var det opning av ny kulturvandringsløype i Askvoll sentrum  

Publisert 05.07.2017
Bilete frå Torgunn - Eimind.jpg

Askvoll kommunestyre vedtok i sak 050/17 å legge kommunal planstrategi for 2017 - 2019 ut til offentleg ettersyn jf. § 10-1 i plan- og byningslova

Publisert 30.06.2017
Titur Dalsfjorden.JPG

 

 

Publisert 30.06.2017
Steingardar i kulturlandskap

Askvoll kommunestyre har vedtatt planprogram for kulturminneplan for 2018-2021, jfr. KOM-sak 047/17. (PDF, 103 kB) Kommunen oppmoder om å kome med innspel til planprogrammet og til sjølve kulturminneplanen.  

Publisert 29.06.2017
Bringebærstien.png

Forslag til nummerering av 8 nye adresseparsellar er no klar og vert lagt ut på høyring 

Publisert 29.06.2017
Kurs med Askvoll padleklubb

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?
 
 
Login for redigering