Publisert 27.03.2017
Klatreparken på Øyra

Smaksverstad er eit tilbod til barn etter skuletid der borna kan utforske, teste og smake på ny og næringsrik mat på en morosam og sosial måte.  Tilbodet er starta opp på SFO i Kvammen, Askvoll og Atløy.  Det er og starta eit tilbod etter skuletid til mellomsteget på Atløy.

Publisert 22.03.2017
Utsiktsrydding - Gildringsneset

No kan du søkje om tilskot til utsiktsrydding.  Målet er å betre utsikt og fremje verdiar knytt til kulturlandskapet i landbruket. Fylket har fått ei ramme på 9,2 millionar kroner som skal fordelast i 2017, og søknadane vert handsama fortløpande.

Publisert 22.03.2017
uten navn.png

Fylkeskommunen inviterer saman med Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Gjensidigestiftelsen frivillig sektor i Sogn og Fjordane til samling om tilskotsordningar. Samlinga vert laurdag 1.april på Thon Hotel Jølster, Skei.  

Publisert 21.03.2017
Møteicon2 (3).png

Formannskapet skal ha møte måndag 27.03.2017

Publisert 16.03.2017
Fjelltur Smørkletten

Askvoll kommune tilbyr lærlingplass innan feiarfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. 

Publisert 13.03.2017
Frå prestehagen mot Askvollheimen

Høyringsforslaget skal ligge til høyring i perioden 13.03.17 – 24.04.17

 

 

Uttalar til høyringa skal sendast til postmottak.helseogomsorg@askvoll.kommune.no  eller til Omsorgskontoret, v/Stein Helle, 6980 ASKVOLL

Klikk her for å lese høyringsdokumentet (PDF, 341 kB)

 

 

 

Publisert 10.03.2017
Drenering

Askvoll kommune har fått tildelt kr. 130 000 i tilskot til drenering av jordbruksareal i 2017.

Det er ikkje søknadsfrist, så søknader kan sendast inn fortløpande fram til 15. oktober til Landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler. Ved søknaden må det leggast med kart der grøftene er innteikna.

Publisert 10.03.2017
Trappesti på Ringstad

Askvoll kommune har i år fått kr. 260.000 i SMIL-midlar.  Føretak eller eigarar som driv eller eig ein landbrukseigedom kan søkje. Vilkåret er at det er tilskotsberettinga produksjon på eigedomen og at søkjar er registrert i einingsregisteret. 

Publisert 07.03.2017
digital_postkasse_illustrasjonsbilde_1.jpg

Askvoll kommune vil i løpet av mars gå over til å sende post digitalt.  Har du allereie skaffa deg digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks vil breva kome i den postkassen du har valt.  Om ikkje du har valt digital postkasse vil breva kome i Altinn. 

Publisert 01.03.2017
Oversiktskart førdefjorden - breibandutbygging.JPG

Askvoll kommune vurderer å søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. I år planlegg vi ein søknad om tilskot for området langs Førdefjorden  

Publisert 28.02.2017
Synfarar

I samsvar med eigedomsskattelova §14 og 15 og §6-2 og §6-3 i Askvoll kommune sine eigedomsskattevedtekter vert eigedomsskattelistene lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker. Skattelista vil ligge i resepsjonen i Askvoll kommune og er tilgjengeleg frå 28.02.2017.

Publisert 24.02.2017
Detaljregulering for Røyset - plangrense

Sweco Norge AS vil endre detaljregulering for Røyset, del av gnr. 21 bnr. 2. Føremålet er å legge til rette for å rive det gamle rådhuset og føre opp fleirmannsbustader. Frist for å komme med innspel til planarbeidet er 5. april 2017.

 

Publisert 24.02.2017
Fjelltur Smørkletten

No kan du søkje tilskot til kultur- og ungdomsaktivitetar. Send inn søknad innan 1.mai 2017

Publisert 18.02.2017
img34.jpg

Framlegg til detaljregulering for gnr. 22 bnr. 160 i Askvoll sentrum er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 17.02.17 - 31.03.17.

Publisert 17.02.2017
Logo ungdata

Undersøkinga vert gjennomført 13.03. - 31.03. på skulen for å kartlegge viktige sider ved livsstil og levekåra til ungdom i kommunen.  Ungdommane vel sjølve om dei vil vere med på undersøkinga.

Publisert 13.02.2017
Bringebærstien.png

No startar tildeling av vegadresser til adresseeiningane i kommunen.   

Publisert 13.02.2017
Bulandet symjehall.jpg

I 2017 er det sendt inn 10 spelemiddelsøknader frå Askvoll kommune med ein samla søknadssum på 4,4 mill. kroner   

Publisert 08.02.2017
Komfyrbrann

Har du opplevd brann på komfyren? Kanskje kjenner du nokon som har nettopp det?

 

Publisert 07.02.2017
Feiaren kjem.png

Det er planlagt feiing på Bulandet – Værlandet i perioden 4.- 6. april

 

Publisert 03.02.2017
Klatreparken på Øyra

Varsel om opstart av planarbeid og høyring av planprogram. Høyringsfrist er 21.april 2017  

Publisert 26.01.2017
Holmedal bygdehus med nymalt fasade hausten 2016. Foto: Anita Søreide

Ønskjer du å søkje tilskot til kulturbygg i 2017?

Publisert 15.12.2016
Profilpris 2016 - Askvoll sjømat og delikatesser - Helge og Eirik Loftheim

Askvoll kommune vil gratulere Askvoll Sjømat og Delikatesser AS ved Inger Johanne, Helge og Eirik Loftheim som vinnarar av Profilprisen 2016  

Publisert 07.12.2016
Fra-FM-til-DAB-i-2017.jpg

Radioskiftet nærmar seg med stormskritt. Veit du kven av radiokanalar som blir heildigitale og når radioskiftet skjer der du bur?

Publisert 15.11.2016
Middagsblomst

Kan du køyre mat til eldre og uføre? Ta kontakt med nærmiljøsentralen v/Astrid Halstensen tlf. 90 84 86 27.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?
 
 
Login for redigering