Publisert 13.12.2017
God Jul

Tysdag 19. desember stenger biblioteket kl. 15.00 

Publisert 07.12.2017
Møteicon2 (3).png

Kommunestyret og komitèane held møte onsdag 13. desember

Publisert 06.12.2017
Detaljregulering for vassleidning Skorva - Engebø - plangrense

 

Asplan Viak AS vil på vegne av Nordic Mining v/Nordic Rutile AS utarbeide reguleringsplan for vassleidning Skorva – Engebø. Føremålet med planarbeidet er framføring av vassleidning for prosessvatn og drikkevatn frå Skorva i Askvoll til Engebø i Naustdal. Frist for å komme med innspel til planarbeidet er 25. januar 2018.

Publisert 04.12.2017
Detaljregulering gbnr. 70/6 Nikøy - plangrense

iVest Consult AS vil på vegne av Nikøy Eigedom AS utarbeide reguleringsplan for gbnr. 70/6 m.fl. på Nikøy i Bulandet. Føremålet er tilrettelegging og utvikling av næringsområde og utviding av området med fylling i sjø. Frist for å komme med innspel til planarbeidet er 7. januar 2018.

 

Publisert 28.11.2017
Pengar

Formannskapet si tilråding til Årsbudsjett 2018, økonomiplan 2018 -2021 og betalingssatsar for 2018 er lagt ut til offentleg ettersyn 

Publisert 28.11.2017
Hand i hand

Askvoll skule og Røverompa barnehage treng ringevikarar

Publisert 28.11.2017
Pengar

Formannskapet har i møte 27.11.17 handsama sak om endra regulativ for feiegebyr 

Publisert 28.11.2017
Askvoll sentrum

Som kjent er HAFS Utvikling AS under avvikling, og vil ikkje lenger kunne handsame søknadar til næringsfondet for Askvoll kommune. Søkjarar eller bedrifter heimehøyrande i Askvoll skal i overgangsfasen sende alle nye søknadar til Askvoll kommune ved ass. rådmann Tova Kjæmpenes. Søknader som er innsendt til HAFS Utvikling etter 02.11.2017 er oversendt den kommunen søkjar er heimehøyrande i for handsaming.

 

Publisert 27.11.2017
Kveldsol over Atløy

Kartverket har etter § 5 i lov om stadnamn oppretta namnesak for 5 stadnamn i Askvoll kommune og ber kommunen legge saka ut på høyring. Høyringsfrist er 3. januar 2018. 

Publisert 27.11.2017
Digital postkasse mobilbruke.JPG

 Skaff deg digital postkasse og få breva raskare - rett på mobilen eller datamaskina di. Digital postkasse er internett sitt svar på din vanlege postkasse. Er du klar til å ta imot posten digitalt?

Publisert 20.11.2017
dinutvei.JPG

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbod i heile landet. Her finn du også informasjon, fagstoff og spørsmål og svarteneste der du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post

Publisert 14.11.2017
Ungdomsrådet medlemmer.jpg

13. november 2017 vart det nye Ungdomsrådet konstituert.  

Publisert 10.11.2017
Dagsturhytte.jpg

26 like dagsturhytter skal på plass i Sogn og Fjordane i løpet av dette året og neste. Åtte vert monterte i haust, og 8. desember opnar den første – i Trivselsskogen på Sandane. Dagsturhytta i Askvoll kommune vert montert juni 2018 på Håland/Tveit stølsbeite i Holmedal.

 

Publisert 26.10.2017
Helsehuset i Askvoll

Du kan ta kontakt med legekontoret via nett.  Du kan bestille time, be om resept eller sende andre førespurnader.

Publisert 24.10.2017
Volontørane Marie og Francesco

Marie Saul og Francesco Mauro er volontører i Askvoll fram til september 2018.  Dei er tilknytta Nærmiljøsentralen.

Publisert 11.10.2017
Bassenget ved Askvoll skule

Helsebadinga starter 07. november.  Påmelding til fysioterapeut tlf. 57 73 03 00 eller mobil  97 13 27 46.

Publisert 06.10.2017
Klatreparken på Øyra

Kommunestyret vedtok i møtet 04.10.2017 å leggje ut Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2021 til offentleg høyring i samsvar med plan- og bygningslova §11-14 

Publisert 06.10.2017
Fotocollage planprogram regional plan for kultur.jpg

Sogn og Fjordane fylkeskommune har no lagt planprogram for regional plan for kultur. Fristen for å kome med innspel og merknader er 1. desember 2017.

 

Publisert 29.09.2017
Bilete søppeldunk.jpg

Sunnfjord Miljøverk har inngått avtale med NordRen AS om innsamling og transport av avfall i SUM-kommunane. Den nye avtalen gjeld frå fredag 29. september 2017. 

Publisert 28.09.2017
Øyra

Kartverket har klaga på skrivemåten til nokre av vegnamna som kommunen vedtok i sak FOR 082/16 og som vart kunngjort 09.07.2016.  

Publisert 20.09.2017
Utsiktsrydding

Beiterydding og utsiktsrydding kan vere det same. Har du eit beite langs ein veg som du skulle ha rydda eller eit areal du kunne tenkje deg å etablere eit beite på?  Då kan du søkje om midlar gjennom ordninga utsiktsrydding.  

Fylkesmannen har framleis over 5 mill til utsiktsrydding til fordeling i 2017.

Publisert 20.09.2017
Balløkke ved Gjelsvik skule

Årets frist for å søkje spelemidlar til idretts- og friluftsanleg er 6. oktober. Det blir i desse dagar utvikla eit nytt elektronisk system som blir lansert 1. oktober. Søknader som blir lagt inn før dette vil ikkje bli registrert. 

Publisert 15.09.2017
Bilde marint herrelaust søppel

Fjordkysten Friluftsråd har fått tilskot frå Miljødirektoratet til opprydding av marint søppel. Ein del av tilskotet skal gå til organisering av ryddedugnader og registrering av søppel

Publisert 08.09.2017
Avfallssekker_foto_Lise-Keilty-Gulbransen-150x94.jpg

Ønskjer du å delta i strandrydding?

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?
 
 
Login for redigering