Skip Navigation LinksAskvoll snarvegar topp

Kommunestyrevalet i Askvoll - resultat

Høgre vart vinnaren i Askvoll med 6 representantar i kommunestyret.
Publisert av Inger Johanne Helle Breidvik. Ansvarleg Leiar i valstyret, Aud Kari Steinsland. Sist endra 13.09.2011
Vallogo
Vallogo

Mandatfordelinga i kommunestyret vart slik:

  • Høgre - 6 representantar

  • Venstre - 5 representantar

  • Det norske Arbeiderparti - 4 representantar

  • Senterpartiet - 4 representantar

  • Kristeleg Folkeparti - 2 representantar

Her kan du lese kven som vart valt som medlemer og varamedlemer i kommunestyret.


 
Valkampmarkering Askvoll
 

I nydeleg sommarsol laurdag, hadde alle partia som stiller liste til kommunevalet i Askvoll fellesmarkering på starten av ein litt annleis valkamp. - Ein valkamp som går i moll, innleia Arbeiderpartiet sin ordførarkandidat Linda Landøy. Partia ville vise at dei står samla i ei vanskeleg tid. Bahram Heydarov spelte flotte tonar frå trompet.

Vallogo
Måndag 12. september er det kommunestyre- og fylkestingsval 2011.
Valurne
Kunngjering om utlegging av manntalet (vl § 2-6, § 2-7)


STÅR DU I MANNTALET?

Du kan sjå etter om du står i manntalet når manntalet vert lagt ut til offentleg ettersyn frå og med onsdag 13.07.11 til og med valdagen 12.09.11

Eit samla manntal for kommunen ligg til gjennomsyn på Rådhuset i Askvoll.
Permane med manntal til offentleg ettersyn
På sjølve valdagen må du røyste i den kommunen der du er manntalsførd.

Du er manntalsførd i den kommunen der du er registrert i folkeregisteret som busett pr. 30. juni 2011.  Flyttar du etter denne datoen, må du røyste i din gamle kommune.
Vallogo
Valstyret har i møte 23. mai 2011 godkjent dei innkomne vallistene til kommunestyrevalet 2011

Kontaktinformasjon

Askvoll kommune Rådhuset boks 174
6988 ASKVOLL
E-post : postmottak@askvoll.kommune.no
Telefon
: +47 57 73 07 00

Org.nr.
: 964968330
Kommunenr.
: 1428
Opningstid
: 08.00-16.00 (Vinter) 08.00-15.00 (Sommar)
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF
Askvoll Kommune, boks 174, 6988 Askvoll, Tlf: 57 73 07 00, Org.nr. 964968330, Kommunenr. 1428 postmottak@Askvoll.kommune.no