Skip Navigation LinksHovedmeny

Askvoll kommunestyre

Kommunestyret er kommunen sitt øvste organ.
Det vert vald direkte av folket for fire år om gongen.
Kommunestyremøta er opne for publikum.

Publikum kan stille spørsmål til kommunestyret. For å sikre at svararen kan gje eit tilfredsstillande svar, skal spørsmåla som hovudregel vere førelagt ordføraren, med kopi til sentraladministrasjonen, seinast 2 arbeidsdagar før møtet, jfr. reglement for offentleg spørjetid.

Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen så langt vedtaksretten ikkje er delegert til andre organ. Alle saker som er av prinsipiell natur skal avgjerast av kommunestyret sjølv. Dette gjeld m.a. budsjett, økonomiplan og overordna rammeplanar for den kommunale verksemda.

Saksdokument som du finn under menyen "Politiske møte", kan du få ved å vende deg til sentraladministrasjonen på rådhuset. Sakspapira ligg og på Askvoll bibliotek og butikken på Høgda.

Kommunestyret i Askvoll har 21 representantar.
Formannskapet har sju medlemer valde av og mellom kommunestyrerepresentantane, jf. kommunelova § 8.

Kommunen har følgjande komitèar:
Komité for plan og økonomi.
Komité for næring, miljø og teknikk.
Komité for oppvekst, omsorg og kultur.Askvoll kommunestyre 2011 - 2015. Du kan klikke på namnet og få opp epostadressa.
Medlemer i kommunestyret. Du kan klikke på namnet og få opp e-post adressa.
Askvoll kommunestyre 2011 - 2015. Du kan klikke på namnet og få opp epostadressa.
MedlemerAdresseTelefonParti
Frida Melvær - ordførarAskvoll sentrum, 6980 Askvoll954 13 213H
Onar Oslandpb 107, 6988 Askvoll911 20 921H
Ole André Klausen6980 Askvoll480 37 285H
Ruben FedøyGrånåsa,6987 Bulandet950 67 285H
Marit Klausen6982 Holmedal 992 43 088H
Bjarte EnglandByggefelt 2., 6982 Holmedal958 57 870H
Linda Landøy6986 Værlandet957 73 768AP
Gisle Stafsnes6984 Stongfjorden916 13 487AP
Petter Jonny RivedalMidtbø,6982 Holmedal901 93 111AP
Siri Nesberg6980 Askvoll951 06 828AP
Heidi Kjempenes6987 Bulandet900 69 587SP
Kjell Kristian Carlsen, varaordførar6984 Stongfjorden971 21 427SP
Daniel Fedøy6987 Bulandet476 68 066SP
Åge Guddal6982 Holmedal911 72 579SP
Gunnar Osland6983 Kvammen916 24 634V
Renate BergRørvik, 6983 Kvammen958 73 715V
Turid Mattevik6985 Atløy918 59 209V
Inger Lise Saltskår6985 Atløy959 56 227V
Norvald Harald Gjervik6985 Atløy911 90 703V
Sigrid LundeFlokenes, 6983 Kvammen975 45 527KRF
Bente Myhre Strømmen6980 Askvoll930 07 372KRF

Kontaktinformasjon

Askvoll kommune Rådhuset boks 174
6988 ASKVOLL
E-post : postmottak@askvoll.kommune.no
Telefon
: +47 57 73 07 00

Org.nr.
: 964968330
Kommunenr.
: 1428
Opningstid
: 08.00-16.00 (Vinter) 08.00-15.00 (Sommar)
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF
Askvoll Kommune, boks 174, 6988 Askvoll, Tlf: 57 73 07 00, Org.nr. 964968330, Kommunenr. 1428 postmottak@Askvoll.kommune.no