Finn viktig informasjon om:

 
Meny: Våre tenester > Byggesak, kart og plan > Byggesak > Kva skal du byggje? > Fasadeendring

Fasadeendring

Fasadeendring er unntatt søknadsplikt dersom fasadeendringa ikkje fører til at bygget sin karakter vert endra. Unntaket gjeld også  endring av fasade tilbake til opphavleg utsjånad.

Som regel treng du ikkje å søkje om følgjande:

  • Utskifting av vindauge med nye av tilsvarende utforming
  • Oppussing/vedlikehald
  • Innsetting/fjerning av mindre kjellarvindauge.

Elles må det vurderast i kvart enkelt tilfelle om fasadeendringa er søknadspliktig eller ikkje. Dersom du er i tvil, ta kontakt med kommunen.

Følgjande er søknadspliktig 

Skal du gjere ei meir omfattande fasadeendring, må du ta kontakt med eit profesjonelt og kvalifisert føretak som kan stå ansvarleg for søknaden til kommunen.