Oversikt over tilsette


helse

Ansatte i avdelingen helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 46 00
Psykiatrisk sjukepleiar 930 66 423
Connie Aven
Syn- og hørselkontakt 977 06 825
May-Britt Vagstad Eimhjellen
57 73 03 00
Kommunefysioterapeut 57 73 03 00 971 32 746
Anna Gundersen
Dagleg leiar 908 48 627
Astrid Halstensen
57 73 46 00
57 73 46 15 916 37 705
Kommuneoverlege 57 73 46 00
Maret Krannich
Psykriatrisk sykepleier 975 68 897
Knut Løfsnes
Leiande helsesøster 57 73 46 15
Lind Mona
Jordmor 57 73 46 18 906 62 012
Torild Mosdøl Myklebust
Psykriatrisk sjukepleier 416 21 303
Solveig Nordeide
Helsesøster 57 73 46 16
Kommunefysioterapeut 57 73 03 00 977 06 850
Agnieszka Swat
Seksjonleiar 57 73 46 00
Olaug  Søreide