Oversikt over tilsette


Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 46 00
Psykiatrisk sjukepleiar 930 66 423
Syn- og hørselkontakt 977 06 825
57 73 03 00
Kommunefysioterapeut 57 73 03 00 971 32 746
Dagleg leiar 908 48 627
57 73 46 00
57 73 46 15 916 37 705
Kommuneoverlege 57 73 46 00
Psykriatrisk sykepleier 975 68 897
Leiande helsesjukepleier 57 73 46 15
Jordmor 57 73 46 18 906 62 012
Psykriatrisk sjukepleier 416 21 303
Helsesjukepleier 57 73 33 05
Helsesjukepleiar 476 93 636
Helsesjukepleier 57 73 46 16
Kommunefysioterapeut 57 73 03 00 977 06 850
Seksjonleiar 57 73 46 00